تبیان، دستیار زندگی

مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی ایران:

صدور پروانه کار ایران برای اتباع افغانستانی از ۱۴ قوس (آذر)

«علی اقبالی» مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی ایران گفت: با اشاره به صدور پروانه کار برای اتباع افغانستان وعراق از 14 آذر/ قوس سال جاری هزینه تمدید پروانه کار به مدت یکسال 258/700 هزار تومان و برای صدور پروانه کار جدید مبلغ 360/000 هزار تومان است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 صدور پروانه کار ایران برای اتباع افغانستانی

 علی اقبالی گفت: براساس دستورالعمل شماره 173045 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ابلاغ آن به ادارات کار استانهای مشمول طرح ساماندهی ، از 11 لغایت 13 آذر/ قوس فراخوان برای مراجعه اتباع افغانستان و عراق دارای کارت آمایش 12 و هویت 11 صورت می پذیرد.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی افزود:زمان فراخوان تمدید نمی گرددوکلیه اتباع خارجی می بایست برای ارائه مدارک لازم به ادارات شهرستانهای مجاز اقامت خود دو قطعه عکس پرسنلی و همراه داشتن اصل کارت کار قبلی مراجعه وپروانه کار دریافت نمایند.

اقبالی تصریح کرد: زمان اجرای طرح از 14 آذر/ قوس لغایت 30 دی/ جدی بوده وکلیه ادارات کار و شهرستانهای تابعه می بایست برای رصد وکنترل حسن اجرای طرح از طریق روسای شهرستانها ؛حراست و بازرسان کار استان هماهنگی لازم بعمل آورند.

وی خاطر نشان کرد: هزینه صدور پروانه کار جدید 360/000 تومان وهزینه تمدید 258/700 تومان تعیین شد که توسط متقاضی پرداخت می‌شود.

وی درپایان بااشاره به ماده 181 قانون کارگفت: کارفرمایانی که اتباع خارجی را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبارپروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع خارجی را در کاری غیر ار آنچه درپروانه کار قید گردیده است بکار گمارند، مراتب جرم محسوب می‌گردد و به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهد شد.

خبرگزاری فارس