تبیان، دستیار زندگی
CFC (کلروفلوئوروکربن)‌ها ترکیبات حاوی کلر، فلوئور و کربن هستند. از این ترکیبات در آئروسل ها، خنک کننده یخچال و تجهیزات تهویه هوا استفاده می‌شود....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

CFC

cfc

CFC (کلروفلوئوروکربن)‌ها ترکیبات حاوی کلر، فلوئور و کربن هستند. از این ترکیبات در آئروسل ها، خنک کننده یخچال و تجهیزات تهویه هوا استفاده می‌شود. CFC‌ها بسیار خطرناک تر از دی اکسید کربن و متان هستند، اما مقدار آن‌ها در اتمسفر خیلی کم است.

با این وجود، تلاش های گسترده ای برای کاهش تولید آن‌ها صورت گرفته و حتی تولید برخی از CFC‌ها ممنوع شده است. CFCها فقط در فرآیندهای صنعتی تولید می‌شوند؛ به همین جهت کنترل آن‌ها بسیار ساده تر از متان و دی اکسید کربنی است که می‌توان گفت امروزه جزئی از زندگی ما شده اند و در اکوسیستم پیچیده زمین نیز نقش دارند.