• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1385/12/28 ساعت 18:34
  • تاريخ :

اگر اصطکاک نبود، چه می شد؟

جسمی که روی یک سطح افقی بدون اصطکاک می‌لغزد دارای سرعت ثابت بوده و انرژی جنبشی آن ثابت می‌ماند. اما اگر یک نیروی برآیند در جهت حرکت به جسم وارد شود، انرژی جنبشی جسم افزایش می‌یابد. اگر یک نیروی خالص، در خلاف جهت حرکت به جسم وارد شود، آنگاه انرژی جنبشی جسم کاهش می‌یابد.

 

در این حالت اگر نیروی (F) در فاصله‌ی زمانی (t) و در طول مسافت (d) به جسم وارد شود آنگاه کار این نیرو باعث تغییر انرژی می شود و خواهیم دید:

 

انرژی

 

البته در مواقعی که نیرو مخالف حرکت است ما نیرو را مثل اصطکاک می‌دانیم که در این حالت انرژی جنبشی کاهش می یابد.

 

نویسنده:صادق بهداد

UserName