تبیان، دستیار زندگی
انرژی لازم برای حرکت این ماشین توسط یک فنر تله موشی مهیا می‌گردد. یک انتهای نخ به سر باز یک فنر متصل می‌باشد و انتهای دیگر نخ بدور محور چرخ عقب پیچیده می‌شود درست مانند شکل زیر: ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیروی محرکه ماشین تله موشی

اساس کار این ماشین‎ها

انرژی لازم برای حرکت این ماشین توسط یک فنر تله موشی مهیا می‌گردد.

یک انتهای نخ به سر باز یک فنر متصل می‌باشد و انتهای دیگر آن به دور محور چرخ عقب پیچیده می‌شود درست مانند شکل زیر:

نیروی محرکه ماشین تله موشی

با باز شدن فنر و حرکت بازوی آن، نخ متصل به محور می‌چرخد، در نتیجه چرخ عقب به حرکت در می آید و ماشین شما به راه خواهد افتاد. دیدید چقدر ساده بود.

به دو عکس زیر دقت کنید:

نیروی محرکه ماشین تله موشینیروی محرکه ماشین تله موشی

در شکل اول نخ به محور وصل شده و در شکل دوم با چرخاندن محور چرخ، نخ به دور آن پیچیده و در ضمن بازوی فنر نیز به عقب کشیده شده است (میله ای که مشاهده می‌کنید، بازوی فنر می‌باشد)

می دانید چرا در شکل بالا انتهای نخ به صورت حلقه درآمده؟ شکل‌ها را خوب نگاه کنید.

برای اینکه با آزاد شدن فنر، نخ سُر نخورد. اگر نخ روی محور سُر بخورد، محور چرخ خوب نمی چرخد وماشین حرکت چندانی نخواهد داشت.

برای وصل کردن نخ به محور چرخ باید مطابق شکل زیر عمل کنید:

نیروی محرکه ماشین تله موشینیروی محرکه ماشین تله موشی

صفحه قبل

صفحه بعد

نویسنده:حسن محمد پور