تبیان، دستیار زندگی
ولی وقتی روزنامه را روی خط کش قرار داده و روی روزنامه دست می‌کشیم، هوای زیر روزنامه را تخلیه می‌کنیم و نیروی حاصل از فشار فقط به بالای روزنامه وارد می‌شود....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سنگین ترین روزنامه جهان

سنگین ترین روزنامه جهان

این روزنامه سنگین تر از این هاست که شما تصور می‌کنید.

1 کیلو؟ 2 کیلو؟! 10 کیلو؟ نه خیلی بیشتر.

"7230kg بله! هفت هزار و دویست و سی کیلوگرم.

یک موضوع عجیب تر:

هر ورق این روزنامه 7230kg وزن دارد.

این روزنامه کجاست؟

این روزنامه در خانه همه شما یافت می‌شود. آزمایش زیر را انجام دهید تا پی به سنگینی این روزنامه ببرید.

وسایل لازم:

یک ورق روزنامه

یک خط کش 50 سانتی متری ( پلاستیکی یا چوبی)

شرح کار:

خط کش را روی میزی مانند میز ناهار خوری و یا میز تحریر قرار دهید. به طوری که حدوداً 10cm از خط کش بیرون لبه میز قرار گیرد.

یک ورق روزنامه را بطور کامل روی قسمتی از خط کش که روی میز است، قرار دهید.

روی روزنامه دست بکشید تا کاملاً به میز بچسبد.

سنگین ترین روزنامه جهان

ضربه آخر:

به قسمت بیرونی خط کش یک ضربه ناگهانی وارد کنید، حالا دیدید روزنامه شما چقدر سنگین است؟ چون یا دستتان درد گرفته و یا خط کش شکسته است.

چرا این ورق روزنامه اینقدر سنگین بوده است؟

فشار هوا در حدود سنگین ترین روزنامه جهان است یعنی به هر مترمربع در حدود سنگین ترین روزنامه جهاننیرو وارد می‌شود.

سطح روزنامه هم چیزی در حدود سنگین ترین روزنامه جهان است. مساحت روزنامه سنگین ترین روزنامه جهان می‌باشد بنابراین نیرویی برابر

سنگین ترین روزنامه جهان به آن وارد می‌شود.

سنگین ترین روزنامه جهان

سنگین ترین روزنامه جهان

چرا در هنگام خواندن روزنامه این نیرو راحس نمی کنیم؟

در حالت عادی که روزنامه را در دست می‌گیریم جریان هوا در دو طرف روزنامه قرار دارد و این نیرو به هر دو طرف این روزنامه وارد می‌شود بنابراین همدیگر را خنثی می‌کنند و ما نیرویی از جانب هوا احساس نمی کنیم.

ولی وقتی روزنامه را روی خط کش قرار داده و روی روزنامه دست می‌کشیم، هوای زیر روزنامه را تا حدی تخلیه می‌کنیم و نیروی حاصل از فشار هوا فقط به بالای روزنامه وارد می‌شود.

توجه داشته باشید، شما وقتی می توانید این نیروی زیاد را احساس کنید که هوای زیر روزنامه را کاملاً تخلیه کنید. برای کاهش خطای آزمایش، از خط کشی استفاده کنید که ضخامت خیلی کمی داشته باشد. سعی کنید روزنامه مورد استفاده، تا خورده نباشد و سطح مقطع آن زیاد باشد.

پیشنهاد میکنیم این آزمایش را با روزنامه ای که کمی نمناک است، تکرار کنید.

نویسنده:حسن محمد پور