تبیان، دستیار زندگی

بیماری تازه به نام ؛ ملکه های زیبایی

عـده ی ملکه‌ های زیبائی در این عصر و زمان به حدی زیاد شده که از عدد کرم های‌ پنبه در فصل زمستان فـزونی گرفته است! اکثر این ملکه‌ ها از لحاظ تازگی‌ اندام و غنج و دلال و کمی‌ لباس‌ و کمی شـرم و...به کرم های پنبه شباهت دارنـد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیماری تازه به نام ؛ ملکه های زیبایی
مـی دانیم که بیماری ها و دردها بعد از جنگ مانند مرض وبا به همه سرایت می‌ کند و برای‌ اینگونه امراض جدول و صورتی هست که انواع آن ذکر شده است‌، ولی ما ناگزیریم به این‌ بیماری ها و تب‌ هائی که معمولا بعد از جنگ‌ ها پیدا مـی شود، این بیماری تازه را اضافه کنیم، این بیماری تازه عبارتست از: ملکه زیبائی.
این بیماری سابقا شکل فردی نادری داشت‌، لیکن‌ فعلا مرض واگیری شده مانند وبا وضع این بیماری به صورت «تب اسـپانیائی» کـه بعد از جنگ اول سراسر قاره‌ ها و کشورها و همه نواحی را فرا گرفت و مانند تب آسیائی که ده سال‌ بعد‌ از جنگ دوم به سراسر جهان سرایت‌ کرد، در آمده است.
اسمی که بر این مرض اطلاق می شود، در این وهـله مـوهم این معنی است که مرضی است‌ زنانه و مردها از‌ آن‌ مصونیت دارند؟ و در این صورت معالجه ی این مرض باید از اختصاصات‌ پزشکان بیماری زنانه باشد!
لیکن تشخیص دقیق ثابت کرده که میکرب ایـن مـرض در مردها نیز ریشه دوانیده است‌! گو‌ اینکه‌ عوارض آن (جز در موارد‌ استثنائی‌) مخصوص‌‌ زنهاست؛ بدین‌ جهت به نظر دانشمندان؛ مرد به منزله حامل میکرب و ناقل این مرض‌ است، گو اینکه، اکثر و اغلب قـربانیان ایـن مـرض زنانند!
پس‌ از‌ آنکه‌ شماره ی مـلکه‌ های زیـبائی تـا این حد فزونی گرفت‌، به ناچار‌ بایستی انواع و اقسام آن نیز زیاد می شد، بدین جهت عنوان ملکه زیبائی دهکده‌ ها شهرها و پایتخت‌ ها و کشورها و قـاره‌ها بـه میان آمـد‌ و همچنین‌ برای‌ پاره‌ ای از اعضای بدن مانند ساق پا، و بـینی و گـوش، و حنجره‌ ملکه‌ های زیبائی تراشیده شد و از این عجیب‌ تر اینکه برای پاره‌ ای کالاها مانند: گندم‌ و برنج و بامیه نیز، ملکه ی زیبائی‌ قـائل‌ شـدند‌ و بـدون تردید از این پس نیز میدان تعدد و تنوع‌ هنوز وسعت‌ داد‌.

اسمی که بر این مرض اطلاق می شود، در این وهـله مـوهم این معنی است که مرضی است‌ زنانه و مردها از‌ آن‌ مصونیت دارند؟ و در این صورت معالجه ی این مرض باید از اختصاصات‌ پزشکان بیماری زنانه باشد!


خوانندگان‌ عـزیز‌ بـاید تـوجه داشته باشند که این بدعت های عجیب‌وغریب هـمه دربـاره‌ تمجید و تحسین از‌ جسم‌ ناپایدار زوال‌ پذیر است که براساس‌ شهوات‌ دور‌ می زند و دیر یا‌ زود‌ از بـین مـی رود، در‌ صورتی که‌ علاقمندان به این عناوین واهـی هـنوز به بحث مـربوط بـه تمجید و تـحسین‌ از روح توجه نکرده‌اند و برای‌ اقدام‌ در این عـمل وقـت و زمان زیادی‌ لازم‌ است بلکه‌ باید‌ منتظر‌ روزی باشند که کره‌ زمین و اهـل ایـن کره عوض شوند تا اینکه بـه جای نام ملکه‌ های زیبائی‌ مـلکه صـدق و امانت‌ و ملکه‌های‌ وفا و اخلاص را بـشنویم.


منبع:
درسهایی از مکتب اسلام » دی 1340، سال سوم - شماره 11 مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.