تبیان، دستیار زندگی
چون بخش زیادی از علایق دانش آموزان دبیرستانی به فیزیک به خاطر علاقه آنها به نجوم هست، این هفته سعی می‌کنیم این بخش از فیزیک را بیشتر بررسی کنیم. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اختر فیزیک – کیهان شناسی

اختر فیزیک – کیهان شناسی

اینجا هر هفته ذره بین رو می‌گیریم رو یک گوشه از فیزیک. در واقع می‌خوایم بدونیم فیزیکدان ها دقیقاً چه می‌کنند؟ البته اگه خودشونم بدونند!

اختر فیزیک - کیهان شناسی

چون بخش زیادی از علایق دانش آموزان دبیرستانی به فیزیک به خاطر علاقه آنها به نجوم هست، این هفته سعی می‌کنیم این بخش از فیزیک را بیشتر بررسی کنیم.

فیزیکدان های حرفه ای به حفظ کردن اسم صورتهای فلکی و نقشه آسمان شب و تاریخ پدیده های نجومی اکتفا نکردند. در اصل این چیزها که جزء فعالیتهای نجوم آماتوری محسوب می‌شوند، در ادامه در دو شاخه بزرگ از فیزیک که اختر فیزیک و کیهانشناسی هستند دنبال می‌شوند. سر و کار اختر فیزیک دان ها بیشتر با ستارگان، تحول آنها، رصد های دقیق تر، اندازه گیریهای بیشتر و کشف و رصد اجرام آسمانی جدید و بررسی رفتار آنها است. اختر فیزیک بیشتر به تجربه نزدیک است تا تئوری. به طور مثال شاخه ای از اختر فیزیک تجربی، بررسی تشعشعات باانرژی بالا اجرام آسمانی و ستاره های مختلف است.

در کیهانشناسی بیشتر سر و کار با کل دنیا کل کیهان است! دنیا از کجا آمده؟ به کجا می‌رود؟ تحول کیهان به چه صورتی است؟ سؤالاتی هستند که در کیهانشناسی مطرح می‌شوند. به همین دلیل امروزه کیهانشناسی رفته رفته به شناخت ذرات بنیادی و فیزیک ذرات که بعداً راجع به آن صحبت خواهیم کرد نزدیک تر می‌شود.

بخش اعظم کیهانشناسی مطالعات تئوریک هست البته گاهاً آزمایشها و اندازه گیریهایی برای بررسی صحت مدلهای ارائه شده انجام می‌شود. کیهانشناسی با بخشهایی از فیزیک مثل نسبیت، گرانش در ارتباط مستقیم است.

در دانشگاههای ایران این گرایشها از فیزیک تا مقطع دکترا دنبال می‌شوند. همچنین به اتمام رسیدن دو پروژه رصدخانه ملی و رصدخانه تابش کیهانی البرز ( وابسته به دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف ) می‌تواند در آینده به پیشرفت این بخش از فیزیک در ایران کمک شایانی کند.

یک مقدمه مفصل به کیهانشناسی

دانشگاه آلبرتا

یک سایت مفصل راجع به اخترشناسی

سایت اختر فیزیک ناسا