تبیان، دستیار زندگی
آیا برف را دوست دارید؟ مسلماً در کودکی همه بچه‌ها از برف بازی کردن لذت می‌برند. اما همین بچه‌ها وقتی بزرگ می‌شوند دیگر چندان توجهی به آن دانه های زیبایی که آن همه شادی برایشان می‌آورده است، ندارند. ولی بعضی آدم بزرگ‌ها هم بوده اند که به برف علاق ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یک برف دوست واقعی

برف

آیا برف را دوست دارید؟ مسلماً در کودکی همه ی بچه‌ها از برف بازی کردن لذت می‌برند. اما همین بچه‌ها وقتی بزرگ می‌شوند دیگر چندان توجهی به آن دانه های زیبای شادی آفرین ندارند.

ولی بعضی آدم بزرگ‌ها هم بوده اند که به برف علاقه داشته اند. بعضی از آن ها واقعاً آدم های " بزرگی" بوده اند. مثلاً یوهانس کپلر، کسی که قوانین حرکت سیارات منظومه شمسی را پیدا کرد، اولین شخصی بود که راجع به شش گوش بودن بلورهای برف مقاله ی علمی نوشت و به این نتیجه رسید که اگر گلوله های آهنی به طور شش گوشه چیده شوند، بیش ترین فشردگی را دارند؛ این چیدمان به نحوه ی پدید آمدن بلور یخ شباهت دارد.

یک برف دوست واقعی

دانشمند بعدی رنه دکارت است، ریاضیدان و فیلسوف معروف فرانسوی که اولین توصیف دقیق از بلورهای برف به قلم اوست. البته او هم میکروسکوپ در اختیار نداشت.

یک برف دوست واقعی

رابرت هوک فیزیکدان، اولین کسی است که با میکروسکوپ به تماشای دنیای بسیار کوچک پرداخت و طبیعتاً دانه های زیبای برف را هم تماشا کرد و سعی کرد با طراحی های دقیق، آن ها را ثبت کند.

رابرت هوک

اما برف دوست واقعی! شاید بهتر باشد این لقب را به ویلسون بنتلی بدهیم:

مرد دانه برفی

" زیر میکروسکوپ، دریافتم که دانه های برف، معجزه هایی از زیبایی هستند و شرم آور است که دیگران این زیبایی را نمی بینند و آن را تحسین نمی کنند. هر بلور، شاهکاری از طراحی است که تکرار نمی شود و با ذوب شدن هر دانه برف، طراحی زیبایش برای همیشه محو می‌شود. آن همه زیبایی، بی آنکه هیچ ردی از آن بماند، از بین می‌رود..."

ویلسون بنتلی (1931-1865) یک کشاورز خود ساخته و خود آموخته ی آمریکایی بود، با عکسهایی که از موجودات بسیار کوچک می‌انداخت، توجه دنیا را به خود جلب کرد. معروف ترین کار او، مجموعه ی عکس هایش از دانه های برف است که با نصب کردن یک میکروسکوپ به لنز دوربین و سال ها سعی و خطا موفق به جمع آوری آن ها شد.

یک برف دوست واقعی

اولین عکس از تک بلور برف در 1885 توسط او ثبت شد و پس از آن بیش از 5000 دانه برف در طول عمرش عکس برداری کرد و به این نکته دست یافت که هیچ کدام به هم شباهت ندارند.

دانه برف

او مقالات بسیاری در مجلات معتبر به چاپ رساند،در 1931 کتاب وی با عنوان "بلورهای برف" با بیش از 2400 تصویر به چاپ رسید. عاقبت در 1931 در حالی درگذشت که تلاش و علاقه اش او را به لقب " مرد دانه برفی" در دنیا مشهور کرده بود.

ویلسون بنتلی

یک برف دوست واقعی