تبیان، دستیار زندگی

بهبود زخم و افزایش قوای جسمانی با نانو ژل رویال _ جلسه هشتم

در این پروژه از روش سل ژل برای نانو کردن ژل رویال استفاده شده است. نانو ژل رویال را پودر کرده و آزمایش نانو بودن با تست میکروسکوب الکترونی روبشی انجام شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
پژوهشگران: بیتا شهنواز  و ریحانه عزیزی

اهداف جلسه:
·آشنایی با بررسی داده­ها
·آشنایی با تاثیر نانو دارو بر رشد و قوای جسمانی
·آشنایی با نتیجه­گیری
·آشنایی با پیشنهادها

وسایل مورد نیاز:
·کامپیوتر مجهز به اینترنت

مقدمه
در این پروژه از روش سل ژل برای نانو کردن ژل رویال استفاده شده است. نانو ژل رویال را پودر کرده و آزمایش نانو بودن با تست میکروسکوب الکترونی روبشی انجام شده است. سپس از بره موم تست ضد باکتریایی گرفته و به همراه حامل کیتوسان به آن اضافه کرده و در مرحله آخر داروی سنتز شده را روی موش ­ها آزمایش شده است.
بهبود زخم و افزایش قوای جسمانی با نانو ژل رویال
این نمودار نشان­دهنده­ی تفاوت زمان و میزان بهبودی دو گروه موش با زخم بزرگ است که گروه اول (رنگ آبی)، توسط دارو بهبود یافتند و گروه دوم (رنگ نارنجی) بدون دارو بهبود یافتند.
بهبود زخم و افزایش قوای جسمانی با نانو ژل رویال
این جدول نشان­دهنده­ی درصد بهبودی زخم در روزهای مشخص شده، در گروه زخم (30 میلی­متر مربع) است.
بهبود زخم و افزایش قوای جسمانی با نانو ژل رویال
این نمودار نشان­دهنده­ی تفاوت زمان و میزان بهبودی دو گروه موش با زخم کوچک است که گروه اول (رنگ آبی)، توسط دارو بهبود یافتند و گروه دوم (رنگ نارنجی) بدون دارو بهبود یافتند.
بهبود زخم و افزایش قوای جسمانی با نانو ژل رویال
این جدول نشان­دهنده­ی درصد بهبودی زخم در روزهای مشخص­شده، در گروه زخم (5 میلی­متر مربع) است.

8-2 تاثیر نانو دارو بر رشد و قوای جسمانی
ابتدا دو موش، بر روی ترازوی دیجیتالی گذاشته و وزن شدند. وزن هر دو تا از موش­ها برابر با 28 گرم بوده است. در مرحله بعد دو گرم نانو داروی ژل رویال را به 72 میلی­لیتر آب اضافه شد. یکی از موش­ها به مدت پنج روز از آب حاوی نانو دارو تغذیه کرد. پس از پنج روز، موش­ها مجدد وزن شدند. وزن موشی که آب بدون دارو را نوشیده بود بدون تغییر ماند اما وزن موشی که از آب و نانو ژل رویال تغذیه کرده بود در حدود 2 گرم افزایش پیدا کرده بود.
بهبود زخم و افزایش قوای جسمانی با نانو ژل رویال
8-3 نتیجه­ گیری
امروزه در پزشکی مدرن توجه زیادی به استفاده از روش ­های درمانی با مواد طبیعی و بیولوژیکی شده است. عسل و سایر محصول­ های مثل ژل رویال صمغ و زهر و بره موم نه تنها به عنوان محرک سیستم ایمنی بدن بلکه به عنوان محرک درمان زخم ­های مزمن نیز استفاده می­شود.
بر اساس بررسی موش ­های مجروح که نانو داروی ژل رویال و بره موم به آن­ ها تزریق شده بود سریع­تر از موش ­های عادی بهبودی یافته و هم چنین قوای جسمانی آن­ ها نسبت به سایر موش­ ها افزایش پیدا کرده بود. بهبودی کامل زخم برای موش با زخم کوچک در گروه بدون دارو 18 روز بوده است، در حالی که این زمان برای موش در گروه با نانو دارو 10 روز به طول انجامید. بهبودی کامل زخم برای موش با زخم بزرگ در گروه بدون دارو 21 روز و برای موش در گروه با نانو داروی ژل رویال 15 روزه بوده است.
بهبود زخم و افزایش قوای جسمانی با نانو ژل رویال
8-4 پیشنهادها
بررسی حامل­ های دیگر
 انجام آزمایش بر روی میزان آزادسازی دارو در بدن
نانو کردن مواد دارویی از جمله ژل رویال با روش­های دیگر
نانو کردن مواد دیگر که در زمینه تقویت قوای جسمانی نقش دارند
بررسی خاصیت نانو ژل رویال بر روی بیماری­های دیگر از جمله سرطان
مطالعه بر روی ماده­ های دیگر با خواص مشابه
استفاده از دستگاه­های دیگر
انجام آزمایش بر روی میزان آزادسازی در بدن
بهبود زخم و افزایش قوای جسمانی با نانو ژل رویال

موش در گروه با دارو در روز سوم (رفع چرک، بسته شدن کامل زخم، رشد تعدادی- مو)
-میزان قوای جسمانی و حرکات موش بالاتر از حد انتظار بود.
بهبود زخم و افزایش قوای جسمانی با نانو ژل رویال
موش با زخم بزرگ پس از دو هفته
-بهبودی سریع و رشد مو در دو هفته
بهبود زخم و افزایش قوای جسمانی با نانو ژل رویال
موش با زخم کوچک در گروه با دارو پس از ده روز
-بهبود زخم و رشد نسبی مو
- در گروه با دارو موش­ها رشد بهتری نسبت به گروه دیگر داشتند.
بهبود زخم و افزایش قوای جسمانی با نانو ژل رویال
تصاویر تست SEM (میکروسکپ الکترونی روبشی) نانو دارو


تکلیف1: با توجه به مطالب ارائه شده در این درس در مورد نوع فعالیت خود در این پژوهش و نحوه ی آزمایشات و نتایج خود گزارشی تهیه کنید و همراه با عکس برای ما ارسال نمایید.
محل بازدید/ اردو/ خرید: _________

منابع مطالعه: _______
تنظیم: الهام گارسچی - زینب شاه مرادی