تبیان، دستیار زندگی

فراخوان مقاله از سوی فصلنامه تخصصی اخلاق پژوهی

فراخوان مقاله از سوی فصلنامه تخصصی اخلاق پژوهی با موضوعات مختلف اعلام شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
فراخوان مقاله از سوی فصلنامه تخصصی اخلاق پژوهی
بفصلنامه تخصصی اخلاق پژوهی پذیرای آثار فاخر پژوهشگران فرهیخته حوزوی و دانشگاهی است.
علاقه مندان می توانند در موضوعات و محورهایی همچون: «تحلیل و نقد انگاره ها و نظریه های فرااخلاقی»، «بررسی و نقد نظریه های اخلاق هنجاری»، «تبیین و بررسی مسائل نوپدید در حوزه اخلاق کاربردی»، «تبیین و تحلیل ربط و ارتباط اخلاق با دیگر حوزه ها و پدیده ها (رابطه اخلاق با دین، هنر، فقه، حقوق، سیاست، روانشناسی و ...)»، «استخراج اصول اخلاقی از متون و منابع دینی و تبیین روشمند و عالمانه آموزه های اخلاقی اسلام»، «بررسی و نقد نظریه ها و نوآوری های فیلسوفان اخلاق اسلامی» و «معرفی و نقد روشمند و محققانه پژوهش های ارزنده و تأثیرگذار در حوزه اخلاق» مقالات خود را ارسال نمایند.
جهت آشنایی بیشتر با فصلنامه تخصصی اخلاق پژوهی می توانید به آدرس اینترنتی http://ethics.riqh.ac.ir مراجعه نمایید.
منبع: خبرگزاری رسمی حوزه