تبیان، دستیار زندگی

فضیلت و خواص سوره ق

ق و نام دیگرش «باسقات» پنجاهمین سوره قرآن است که مکی و 45 آیه دارد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
قران
گفته اند که در هیچ خانه ای هر روز تلاوت سوره «ق» نمی شود مگر آن که صاحب آن خانه همیشه با دولت و عزت و سعاددت و کرامت بوده باشد و از ذلت محفوظ می ماند.(1)
از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده: هر کس سوره «ق» را قرائت کند خداوند سختی ها و سکرات مرگ را بر وی آسان می کند(2)
از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده است: هر کس در نمازهای واجب و یا مستحب خود سوره «ق» را قرائت نماید خداوند در روزی او ، وسعت ایجاد کرده و در روز قیامت کتاب اعمال او را به دست راستش داده و از او به آسانی حسابرسی می کند(3)

آثار و برکات سوره


1) بهبود بیماری صرع
از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است: اگر سوره ق را بنویسند و بر کسی که دچار حمله صرع شده بیاویزند به هوش آید...(4)

2) زیاد شدن شیر در زن شیرده
 از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده: ...اگر نوشته سوره ق را به همراه زنی که شیرش کم است قرار دهند شیر او زیاد می شود.
هم چنین آمده که برای زیاد شدن شیر سوره ق را در ظرفی بنویسند و پس از شستن آن، زن کم شیر از آن آب بنوشد.(5)

3) زیاد شدن روزی
 جهت وسعت رزق و روزی سه بار رو به قبله، سوره ق را بخوانید اثری عجیب دارد (6)

4)  رفع ترس و اضطراب
جهت برطرف شدن ترس و دلهره سوره ق را بنویسند و با آب باران بشویند و از آن آب بنوشند(7)

ختومات مجرب


1) برای دولت و گشایش کارها باید این آیه را 350 مرتبه بخواند که از مجربات است(8)
«قل ان الفضل بیدالله یؤتیه من یشاء و الله ذوالفضل العظیم»

2) برای زیاد شدن روزی و عزیز شدن روزی 15 مرتبه این آیه را بخواند.
«یا الله المحمود فی کل فعاله»(9)


پی نوشت:
(1) درمان با قرآن، ص 102
(2)مجمع البیان، ج9، ص233
(3)ثواب الاعمال، ص115
(4)تفسیرالبرهان، ج5، ص125
(5) همان
(6) درمان با قرآن، ص 102
(7) همان
(8)همان
(9) همان

منابع:موسسه جهانی سبطین(ع) /«قرآن درمانی روحی و جسمی، محسن آشتیانی، سید محسن موسوی ، درمان با قرآن، محمدرضا کریمی»