تبیان، دستیار زندگی

در زلزله های اخیر خواندن نماز آیات واجب است؟

اگر زلزله به گونه ای است که همه متوجه وقوع ان شده اند و امر واضحی بوده کسانی که متوجه زلزله شدند همگی باید نماز ایات را بخوانند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
در زلزله اخیر خواندن نماز آیات واجب است؟
اگر کسی متوجه وقوع ان نشده و فقط با دستگاه های زلزله نگار متوجه وقوع ان شده اند، این مورد موضوعا از مصادیق زلزله ی عرفی نیست و عرف به ان زلزله نمیگوید و نماز ایات هم ندارد.
اما مواردی که برخی متوجه ان شده اند و برخی نه،کسانی که موقع وقوع ان،فورا متوجه شده اند و یا در زمان متصل به زلزله متوجه وقوع ان شده همه ی مراجع میفرمایند ایشان باید نماز ایات را بخوانند .

اما کسانی که بعدا متوجه وقوع زلزله شده اند مثلا ساعتی یا ساعتها بعد متوجه وقوع زلزله شده اند؛ در این مورد بین فقها اختلاف است.
نظر ایات عظام : امام و رهبری و مکارم و سیستانی انست که:دیگر نماز ایات واجب نیست .
نظر ایات عظام :مرحوم گلپایگانی وبهجت و صافی انست که : در این فرض هم واجب است نماز ایات بخوانند.
و نظر ایات عظام:تبریزی وحید و فاضل انست که در این فرض هم بنا بر احتیاط واجب باید نماز ایات بخوانند.
و نظر ایات عظام:تبریزی وحید و فاضل انست که در این فرض هم بنا بر احتیاط واجب باید نماز ایات بخوانند.

منبع:
کانال مرکز نشر احکام 
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.