تبیان، دستیار زندگی

جگری پاره پاره ترمی شد

شعر به مناسبت شهادت حضرت محمدرسول اکرم"ص" ،حضرت امام حسن مجتبی"ع"وحضرت امام رضا"ع" سروده عبدالمجید فرائی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بارگاه حضرت رسول و امام حسن و امام رضا

رحلت مصطفاست ، دل غمناک
دل شوریده ام ، شده صدچاک

بیست وهشت صفر،غم انگیزاست
دل زهرا"س" ،ز دردلبریز است

غم نشسته ، به دامن افلاک
ماتم و درد روید ازدل خاک

مجتبی"ع"لحظه لحظه می افروخت
جگری ، گر گرفته و می سوخت

درد هر لحظه بیشتر می شد
جگری ، پاره پاره تر می شد

همسرش زهر،جام او،می ریخت
خائنانه ، به کام او می ریخت

آخرین روز تلخ ماه صفر
شیعه شد،داغداروخاک بسر

چون امام رئوف گشت،شهید
رنگ از روی آفتاب پرید

قبله ای مشهدالرضاگردید
ماه هرشب،ضریح اوبوسید

منبع: تبیان