تبیان، دستیار زندگی

فرضیه های انقراض دایناسور ها

فرضیه های زیادی در رابطه با چگونگی انقراض دایناسورها مطرح شده است که بسیاری از آنها مورد پذیرش همگان قرار نگرفته است. برخی از این فرضیه ها عقیده هایی هستند دور از ذهن و بعضی دیگر نیز از نظر شواهد و مدارک نارسا هستند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 زینب شاه مرادی - مرکز یادگیری تبیان
فرضیه های انقراض دایناسور ها
فرضیه های زیادی در رابطه با چگونگی انقراض دایناسورها مطرح شده است که بسیاری از آن ها مورد پذیرش همگان قرار نگرفته است. برخی از این فرضیه ها عقیده هایی هستند دور از ذهن و بعضی دیگر نیز از نظر شواهد و مدارک نارسا هستند. در ادامه به طور اجمال به فرضیه هایی که تاکنون در مورد انقراض دایناسورها ارائه شده است، می پردازیم. البته این موضوع را باید توجه داشت که برخی از این فرضیه ها جنبه علمی ندارد و یا دور از ذهن هستند.
1) افزایش دی اکسید کربن جو، که افزایش آن موجب نابودی دایناسورها و به ویژه تخم هایشان شده است.
2) راکد شدن آب اقیانوس ها ـ برخی بر این عقیده اند که در اواخر کرتاسه به دلیل افزایش دی اکسید کربن جو، آب اقبانوس ها ساکن گردید. راکد شدن آب باعث شده است که اکسیژن کافی برای ادامه حیات بسیاری از موجودات دریازی وجود نداشته البته این افزایش تنها برای انقراض حیوانات دریازی درست است.
3) گردوغبار موجود در جو ـ وجود گرد و غبار ناشی از فعالیت آتشفشان ها موجب تغییرات آب و هوایی و کاهش میزان تابش نور خورشید به سطح زمین شد و مواد ناشی از آتشفشان ها موجب نازک شدن پوسته تخم دایناسورها گردید و آب موجود در تخم ها تبخیر می شد و جنین از بین می رفت.
4) تغییر در حداقل و حداکثر درجه حرارت ـ این تغییرات در زمان های کوتاه باعث شد که دایناسورها نتوانند خود را با شرایط جدید سازگار کند و موجب نابودی آن ها گردید.
5) گرم شدن هوا در اثر افزایش دی اکسید کربن ـ کاهش تولید اکسیژن توسط گیاهان و جلبک ها باعث افزایش دی اکسید کربن جو گردید و نتیجه آن گرم شدن آب و هوا بود. این امر باعث گرمازدگی و مرگ دایناسورها در فصول گرم شد.
6) آب و هوای سرد ـ سرد شدن آب و هوا مانع رشد جنین درون تخم ها شد و جنین قبل از تولد می مرد. کاهش دما همچنین کاهش تولید مثل را نیز همراه دارد و نیز دایناسورها به علت خونسرد بودن نمی توانستند هوای سرد را برای مدت طولانی تحمل کنند.
7)خشک و مربوط بودن هوا ـ خشکی بیش از حد یا رطوبت بیش از حد شرایط ادامه حیات را دشوار می کرد.
8) تغییرات آب و هوا براثر انفجار یک سوپرنوا ـ این انفجار باعث ایجاد صدماتی در لایه اوزون شد و ابرهای بزرگ یخی را در بالای جو تولید کرد که سردشدن کره زمین را در پی داشت.
9) رقابت با دیگر حیوانات ـ کمبود غذا باعث رقابت و از بین رفتن دایناسورها شد.
10) نابودی برگ های گیاهان توسط کرم ها و آفت ها ـ این جانوران باعث از بین رفتن گیاهان شدند و در نتیجه باعث از بین رفتن دایناسورهای گیاهخوار و به دنبال آن دایناسورهای گوشتخوار شد.
11) تغییرات ژنتیکی ـ جهش های ژنتیکی باعث بوجود آمدن ویژگی های خاص فیزیولوژی و زیستی شد که مطابق با شرایط محیطی نبود.
12) نازک شدن پوسته تخم دایناسورها ـ وجود عوامل مختلف زیستی و فیزیولوژی خزنده باعث نازک شدن پوسته تخم و از بین رفتن جنین شد.
13) تشکیل تخم هایی با پوسته چند لایه ای ـ براثر نقص های هورمونی و وژنتیکی باعث بوجودآمدن تخم های چند لایه ای شد و این امر باعث شد که نوزادان نتوانند پوسته را شکسته و از تخم خارج شوند. این فرضیه از مطالعه تخم های کشف شده در فرانسه و اسپانیا بوجود آمد.
14)شیوع و گسترش بیماری ها
15) افزایش اکسیژن ـ این امر باعث افزایش فشار هوا و کمبود گیاهان می شود.
16) تولید و افزایش قارچ های سمی ـ برخی عقیده دارند که در اواخر دوره کرتاسه افزایش ناگهانی قارچ های سمی و گسترش آن باعث نابودی دایناسورها شد.
17) تغییر گیاهان ـ تغییر گونه های گیاهی باعث شد که دایناسورهای گیاه خواری که از گیاهان تغذیه می کردند، نتوانند عادت غذایی خود را تغییر دهند.
18)ناسازگاری دستگاه گوارشی با گیاهان نهان دانه ـ خود این گیاهان باعث کاهش گیاهان باز دانه شد و دستگاه گوارش دایناسورهای گیاهخوار با گیاهان نهان دانه سازگاری نداشت.
19) تنوع گیاهانی که برگ های خود را زودتر از دست می دادند، این امر موجب شد تا غذا برای گیاه خواران در مواقعی از سال وجود نداشته باشد.
20) جابجا شدن صفحه کهکشان ـ جابجا شدن زاویه صفحه کهکشان باعث شد تعداد زیادی شهاب سنگ و حجمی از گر دو غبار وارد اتسمفر زمین شود.
21) برخورد یک سیاره سان و یا اجرام آسمانی.
22)تغییرات آب و هوایی براثر برخورد اجرام آسمانی.
23) اختلال و نارسایی مغز ـ به علت کوچکی مغز و بوجود آمدن شرایط زیستی متغیر دایناسورها نتوانستند خود را سریع با محیط سازگار کنند.
24) تغییر در وسعت اقیانوس ها ـ این امر تغییرات آب و هوایی را نیز در پی داشت و سازگار با دایناسورها نبود.
25) خشک شدن دریاچه ها و مرداب ها.
26) سیلاب های بزرگ.
27) سرد شدن آب اقیانوس ها ـ این امر نیز باعث تغییرات زیادی در آب و هوا شد.
28) جمعیت زیاد ـ گسترش فراوان انواع موجودات باعث کمبود غذا و رقابت و جنگ بین آن ها شد.
29) فراوان شدن انگل ها، شپش ها، کرم ها و پشه ها.
30)تغذیه حیوانات از تخم دایناسورها.
31) افزایش جمعیت شکارچی ها ـ افزایش حیواناتی که از طعمه های دایناسورها تغذیه می کردند باعث کاهش جمعیت دایناسورها به علت کمبود غذا شد.
32) سمی شدن محیط توسط اورانیوم.
33) تغییر جهت قطب های مغناطیسی ـ این امر باعث اختلال در مغناطیس کره و یا سپر مغناطیس زمین و در پی آن بوجود آمدن جهش های ژنتیکی و در نتیجه انقراض دایناسورها شد.
34) کاهش فعالیت جنسی براثر شرایط گوناگون.
35) امراض داخلی.
36) لکه های خورشیدی ـ این امر باعث تغییر آب و هوا در روی زمین شد و این تغییرات نیز به ضرر دایناسورها بود.
37) افزایش تابش پرتوهای کیهانی.
38) افزایش تابش اشعه های ماورای بنفش ـ این تابش باعث نابودی لایه اوزون شد و اشعه های مضر و پرتوهای زیان آور به سطح زمین رسید.
39ـ فعالیت آتشفشان ها.


منبع: http://tizland.ir