تبیان، دستیار زندگی

شناسایی واژه‌ها و کلمات فارسی در زبان بوسنیایی

«واژه‌ها و کلمات با ریشه و منشأ زبان فارسی در زبان بوسنیایی» با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نماینده بنیاد سعدی در بوسنی و هرزگوین منتشر شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زبان پارسی


کتاب «واژه‌ها و کلمات با ریشه و منشأ زبان فارسی در زبان بوسنیایی» اثر جنیتا خاوریچ و املا شیهویچ، از اساتید دانشگاه سارایوو با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین و مؤسسه زبان دانشگاه سارایوو منتشر شد.

در مقدمه این کتاب به قلم دو نویسنده آمده است:

«به طور کلی یکی از وجوه تمایز زبان بوسنیایی، وجود و استفاده از واژگانی است که دارای ریشه شرقی هستند و این پژوهش به بررسی واژگان با ریشه فارسی پرداخته است. سعی ما در این پژوهش بر این است تا به اهمیت و نقش کلمات با منشأ و ریشه فارسی در غنای زبان بوسنیایی تأکید کنیم و نشان دهیم که واژگان فارسی چه نقشی در ساختار شکل‌گیری واژگان بوسنیایی داشته‌اند.

ما معتقدیم از لحاظ علمی ضرورت دارد تا واژگان عربی، فارسی و ترکی که در درون زبان بوسنیایی وجود دارند به طور واضح از هم باز شناخته شوند. استفاده از واژه «ترکیسم» به عنوان مشخصه بسیاری از کلماتی که به زبان بوسنیایی راه یافته، ناخوداگاه باعث شده تا اکثر مردم بر این عقیده باشند که این کلمات ریشه در زبان ترکی دارند حال آنکه اینها عمدتا کلمات و و اژگانی هستند که از زبان ترکی عثمانی وارد زبان ما شده‌اند، ولی لزوماً ریشه ترکی ندارند. این برداشت نادرست متأسفانه حتی در برخی از منابع و آثار متخصصان و زبانشناسان حرفه‌ای نیز، دیده می‌شود.

از این رو، ما در این کتاب نشان دادیم کدام کلمات در ادبیات ما به عنوان کلمات با ریشه و منشأ عربی و ترکی مشهور شده‌اند ولی در واقع ریشه و منشأ فارسی دارند. امیدواریم این کتاب موجب افزایش پی بردن به ضرورت و اهمیت تحقیق در زمینه بررسی تأثیرات خارجی بر زبان بوسنیایی باشد.»

مراسم رونمایی از کتاب «واژه‌ها و کلمات با ریشه و منشأ زبان فارسی در زبان بوسنیایی» به زودی در سارایوو برگزار می‌شود.

منبع:تسنیم