تبیان، دستیار زندگی

11 پیشنهاد در خصوص نحوه خلاقیت تیم روابط عمومی

همیشه ایده های بزرگ داشته باشید که بر کمپین شما اثر بگذارد. یک روایت خلاقانه برند که بر یافتن جایگاه برند ارائه و اثر می گذارد می تواند کمک خوبی باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
روابط عمومی
 در اینجا پیشنهاداتی در خصوص نحوه خلاقیت تیم روابط عمومی ارائه می شود:

1. بر روی توسعه استعدادهای خلاق سرمایه گذاری کنید- چه به طور مستقیم یا از طریق همکاری.

2. یک فرهنگ و محیط فیزیکی را برای خلاقیت طراحی کنید. آیا محل کار شما الهام بخش است؟

3. درک بهتر فرآیند خلاقیت و اینکه چگونه طیف تکنیک ها می تواند به ایجاد ایده های خلاق ختم شود. برای مثال، پنج آی را در فرآیند خلاقیت در نظر داشته باشید: اطلاعات، زایایی، روشنگری، یکپارچه سازی و تصویر پردازی.

4. از تحقیق برای ایجاد بینشی که بتواند به ایده های خلاق بزرگ منتهی شود استفاده کنید.

5. مطالعات موردی را تحلیل نمایید.

6. مصرف کننده حریص رسانه باشید و روندها و مسائل سواد رسانه ای را بدانید.

7. همیشه ایده های بزرگ داشته باشید که بر کمپین شما اثر بگذارد. یک روایت خلاقانه برند که بر یافتن جایگاه برند ارائه و اثر می گذارد می تواند کمک خوبی باشد.

8. کاری را ارائه دهید که از نظر بصری برای رسانه های متعدد جذاب باشد.

9. از ریسک نترسید. نداشتن خطا برای خلاقیت بد است.

10. یکی از بنیان های روابط عمومی که هیچ گاه از بین نمی رود را تشخیص دهید. ایجاد پیام صحیح برای مخاطبان درست و دسترسی به آنها از طریق موثر ترین کانال ارتباطی.

11. شهرت ما بسته به خلاقیت ما دارد. کارگزاران روابط عمومی نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در درک و مدیریت خلاقیت دارند.


مک کوی، للده