تبیان، دستیار زندگی

احاطه امام حسن مجتبی(علیه السلام) به علوم قرآن در سنین نوجوانی

محمد بن طلحه شافعی در کتاب مطالب السئول از تفسیر وسیط علی بن احمد واحدی به سند خود از مردی روایت کرده
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه حدادی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
امام حسن مجتبی
محمد بن طلحه شافعی در کتاب مطالب السئول از تفسیر وسیط علی بن احمد واحدی به سند خود از مردی روایت کرده که گوید: وارد مسجد مدینه شده، مردی را دیدم که از رسول خدا(ص)حدیث نقل می کند و مردم گرد او را گرفته اند، من به آن مرد گفتم: به من خبر ده از معنای «شاهد»و«مشهود»!

آن مرد گفت: «شاهد»روز جمعه است و«مشهود»روز عرفه.

از او گذشتم و به مرد دیگری رسیدم که او نیز از رسول خدا(ص)

حدیث می گفت.من معنای «شاهد»و«مشهود»را از او پرسیدم، و او گفت: «شاهد»روز جمعه است و«مشهود»روز عید قربان.

از آن دو گذشتم و به نوجوانی رسیدم که(گردی)صورتش هم چون(گردی)اشرفی طلا بود و او نیز از رسول خدا(ص)حدیث نقل می کرد، بدو گفتم: از«شاهد»و«مشهود»به من خبر ده!

آن نوجوان گفت: آری، اما«شاهد»محمد(ص)است و اما«مشهود»روز قیامت است، مگر نشنیده ای که خدای تعالی درباره رسول خدا(ص)فرماید:

«انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا»

و درباره قیامت گوید:

«ذلک یوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود»

در این وقت من از برخی پرسیدم: مرد اول که بود؟گفتند: ابن عباس، و از مرد دوم پرسیدم؟گفتند: او پسر عمر بود، و نوجوان سوم را پرسیدم کیست؟گفتند: حسن بن علی بن ابیطالب(ع)، و دنبالش گوید:

«فکان قول الحسن احسن »(و گفتار حسن بهتر بود.)
منبع : پایگاه حوزه
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.