تبیان، دستیار زندگی

حدیث اخلاقی بزرگان

یاد خدا هدف نهایی عبادت است

همه عبادتها برای خاطر ذكر خدا است اگر به ما گفتند نماز بخوان روزه بگیر، حج برو، انفاق به دیگران بكن همه‌ و همه برای خاطر همین ذكر است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
یاد خدا هدف نهایی عبادت است
حضرت آیت الله مظاهری در یکی از دروس اخلاق خود ذکر و یاد خدا را هدف نهایی عبادت و از عوامل پیروزی در جهاد اکبر می داند.
آنچه که می خوانید بخشی از سخنان این استاد اخلاق است:
ما جنگی در درون خود داریم به نام جهاد اكبر و پیروز شدن در این جنگ كاری بسیار مشكل است و اگر كسی بتواند پیروز از این جنگ بیرون بیاید سعادت دنیا و آخرت دارد و سعادت انسان مرهون پیروزی در این جنگ است و به عكس اگر در این جنگ مغلوب شد انسانیت خود را از دست داده است فقط مردن نیست، مردن انسانیت است و اگر كسی انسانیت خود را از دست داد از نظر قرآن حیوانی بیش نیست بلكه از حیوان هم پست‌تر است.
ما به تنهایی و به‌خودی خود نمی‌توانیم در این جنگ پیروز شویم باید از خارج كمك بگیریم که یک از آن موارد یادخدا از نظر زبان و از نظر دل است كه در قرآن شریف و روایات اهل‌بیت(ع) به نام ذكر نامیده می‌شود و قرآن شریف با كمال صراحت می‌فرماید: نیرویی است بسیار عالی، می‌فرماید: «ان الصلوة تنهی عن الفحشاءِ والمنكر ولذكر الله اكبر».
چیزهایی‌كه در جنگ درون انسان را پیروز می‌كند، و می‌توانند بر نفس‌اماره مسلط شوند و دیگر در زندگی‌اش گناه و طغیانگری و تجاوز نباشد نماز است اما بالاتر از نماز ذكر و یاد خداست. (ولذكر الله اكبر) بلكه از قرآن شریف بخوبی فهمیده می‌شود كه همه عبادتها برای خاطر این ذكر است اگر به ما گفتند نماز بخوان روزه بگیر، حج برو، انفاق به دیگران بكن همه‌وهمه برای خاطر همین ذكر است.
در سورة طه می‌خوانیم:«اننی انا الله لااله‌الا انا فاعبدنی واقم الصلوة لذكری» یعنی به تحقیق در این عالم وجود مؤثری جز من نیست یعنی خدا. پس عبادت مرا بكن و نماز بخوان. برای چه؟ «لذكری ـ فاعبدنی ـ واقم الصلوة لذكری.» اگر به تو گفتم عبادت بكن برای خاطر ذكرش است اگر به تو گفتم نمازبخوان برای خاطر ذكرش است این آیه هم می‌فرماید علت غایی برای همه عبادات یاد خدا است از نظر زبان یا از نظر دل.
در همان سوره مزمل كه خطاب به پیغمبر(ص) است پیغمبر(ص) بارسنگینی برگرده‌ات آمده و اگر بخواهی این بار سنگینی را به منزل برسانی نیرو از خارج باید بگیری یكی از نیروها كه در سوره المزمل ذكر شده همین ذكر است: «واذكر اسم ربك وتبتّل الیه تبتیلا» پیغمبر، ای كسی‌كه بار نبوت به دوشت آمده «یا ایها المزمل» ای كسی كه خطاب به تو شده: «انا سنلقی علیك قولاً ثقیلاً» بار سنگین به دوشت آمده «واذكر اسم ربك» اگر می‌خواهی این بار سنگینی را به منزل برسانی باید در زندگی‌ات ذكر باشد باید یاد خدا در زبانت باشد و در دلت باشد.
منبع: خبرگزاری رسا