تبیان، دستیار زندگی

پژوهش کودکان-جلسه هشتم

در این جلسه دانش آموزان با دماوند زیبا، آشنا می شوند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
پژوهش کودکان-جلسه ی هشتم
نوع پروژه: علمی - تحقیقاتی
درجه سختی: ساده
زمینه: هنر و معماری
مقطع تحصیلی: ابتدایی
تعداد جلسات: 10 جلسه

نوع فعالیت عملی: مجسمه سازی و آزمایش شیمی
زمان پیشنهادی: 80 دقیقه

شرح یک جمله ای:
دوره نسیم شاهنامه، دوره است که علاوه بر آشنایی دانش آموزان با شاهنامه، سعی بر بهره گیری از خلاقیت دانش آموز برای پیش برد داستان می شود و داستان بر ذهنیت دانش آموز سوار است.

در این جلسه دانش آموزان با دماوند زیبا، آشنا می شوند. دماوند به عنوان محل ققنوس، به دانش آموزان معرفی می شود و از آنها خواسته می شود که کوهی با سفال های بهداشتی نظیر آن بسازند. در مرحله بعد با مواد شیمیایی بی خطر، آتش فشانی کوچک برای آن ها شبیه سازی خواهد شد تا دانش آموزان لذت فراموش نشدنی از دوره خود ببرند.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان،تهیه کننده: هومن غریب زاده
تنظیم کننده: محبوبه همت 


مطالب مرتبط:
پژوهش کودکان-جلسه اول
پژوهش کودکان-جلسه دوم
پژوهش کودکان-جلسه سوم
پژوهش کودکان-جلسه چهارم
پژوهش کودکان-جلسه پنجم
پژوهش کودکان-جلسه ششم
پژوهش کودکان-جلسه هفتم
پژوهش کودکان-جلسه هشتم
پژوهش کودکان-جلسه نهم