تبیان، دستیار زندگی
ویژه نامه رؤیت هلال ماه رمضان و شوال 1430
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ویژه رؤیت هلال ماه رمضان و شوال 1430

ویژه نامه رؤیت هلال ماه رمضان و شوال 1430

نزدیک به چهار هزاره است که منجمین وریاضیدانان درطول تاریخ، با فعالیت های رصدی و محاسباتی سعی در ارائه ی ضابطه ای داشته اند که بتوانند رؤیت پذیری هلال ماه را پیش بینی کنند. مدل ها و روشهای پیش بینی رؤیت پذیری هلال ماه از زمان بابل باستان شکل گرفتند و در دوره ی اسلامی با دقت و قوت بیشتری به راه خود ادامه دادند.

اکنون با پیشرفتهای چشمگیری که در تمامی علوم مخصوصاً نجوم صورت گرفته است، ارائه ی این ضابطه ها با دقت بسیار بیشتری امکان پذیر شده است. ولی آنچه باید بدان توجه نمود این است که مدار ماه و شاخصه های رؤیت پذیری به اندازه ای پیچیده و گوناگون است که همچنان در بعضی موارد پیش بینی رؤیت پذیری هلال با قطعیت ممکن نیست.

در مرحله ی بعدی وجود فتواهای متفاوت، مسأله ی پیش بینی آغاز هلال ماههای قمری را بیش از پیش پیچیده می سازد.

مسائل علمی پیش بینی رؤیت پذیری هلال:

1. وضعیت رؤیت پذیری هلال ماه رمضان 1430

2. وضعیت  رؤیت پذیری هلال ماه شوال 1430 و عید فطر

3. همراه با کارشناس هلال ماه - مصاحبه با یکی از متخصص ترین کارشناسان هلال ماه

ویژه نامه رؤیت هلال ماه رمضان و شوال 1430

4. مصاحبه با رکوردار رویت هلال ماه جهان

5. راهنمای رصد هلال ماه

6. همه آن چیزی که در مورد رویت هلال باید بدانی

7. معرفی کتاب: ماه نو، مبانی علمی رؤیت هلال ماه

گزارش رصد هلال:

1. چه کسانی در ایران هلال رمضان 1430 را دیدند؟

2. چه کسانی در دنیا هلال رمضان 1430 را دیدند؟

3. عکاسی از هلال رمضان 1430 در اراک

مسائل فقهی هلال ماه:

1. علت اختلاف دیدگاه مراجع در رؤیت هلال ماه

2. نظر فقها درباره ی رؤیت هلال با تلسکوپ

3. تشریح مباحث فقهی رویت هلال ماه در گفتگو با آیت‌الله حاج میرزا محمدحسن ‏احمدی فقیه(یزدی)

4. هویت شرعی رویت هلال ماه و طرق احراز آن