تبیان، دستیار زندگی

پژوهش کودکان-جلسه هفتم

ساخت گلایدر، با موضوعیت ققنوس و پرواز، مبحث جذاب دیگری برای این رده سنی است که در نسیم شاهنامه پوشش داده شده است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
پژوهش کودکان-جلسه ی هفتم
نوع پروژه: علمی - تحقیقاتی
درجه سختی: ساده
زمینه: هنر و معماری
مقطع تحصیلی: ابتدایی
تعداد جلسات: 10 جلسه

نوع فعالیت عملی: هوافضا
زمان پیشنهادی: 70 دقیقه

شرح یک جمله ای:
دوره نسیم شاهنامه، دوره است که علاوه بر آشنایی دانش آموزان با شاهنامه، سعی بر بهره گیری از خلاقیت دانش آموز برای پیش برد داستان می شود و داستان بر ذهنیت دانش آموز سوار است.

ساخت گلایدر، با موضوعیت ققنوس و پرواز، مبحث جذاب دیگری برای این رده سنی است که در نسیم شاهنامه پوشش داده شده است. دانش آموزان گلایدر های مختلفی را می توانند با ابزارهایی که در اختیارشان است بسازند و بعد رنگ آمیزی آن، امتحان کنند.

 بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان،تهیه کننده: هومن غریب زاده
تنظیم کننده: محبوبه همت 


مطالب مرتبط:
پژوهش کودکان-جلسه اول
پژوهش کودکان-جلسه دوم
پژوهش کودکان-جلسه سوم
پژوهش کودکان-جلسه چهارم
پژوهش کودکان-جلسه پنجم
پژوهش کودکان-جلسه ششم
پژوهش کودکان-جلسه هفتم
پژوهش کودکان-جلسه هشتم
پژوهش کودکان-جلسه نهم