تبیان، دستیار زندگی

پژوهش کودکان-جلسه پنجم

داستان حالت پوششی دارد و از پراکندگی مطالب برای دانش آموز اجتناب خواهد شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
پژوهش کودکان-جلسه ی پنجم
نوع پروژه: علمی - تحقیقاتی
درجه سختی: ساده
زمینه: هنر و معماری
مقطع تحصیلی: ابتدایی
تعداد جلسات: 10 جلسه

نوع فعالیت عملی: نقاشی و رنگ آمیزی
زمان پیشنهادی: 60 دقیقه

شرح یک جمله ای:
دوره نسیم شاهنامه، دوره است که علاوه بر آشنایی دانش آموزان با شاهنامه، سعی بر بهره گیری از خلاقیت دانش آموز برای پیش برد داستان می شود و داستان بر ذهنیت دانش آموز سوار است.

در این جلسه داستان دوم در ادامه جلسه اول تعریف می گردد. داستان حالت پوششی دارد و از پراکندگی مطالب برای دانش آموز اجتناب خواهد شد. سعی به تعریف نقش ققنوس در داستان های شاهنامه می­شود و از این موجود افسانه ای، بیشتر برای آنها سخن گفته خواهد شد. در ادامه، دانش آموزان به نقاشی و رنگ آمیزی دفتر خود می پردازند.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان،تهیه کننده: هومن غریب زاده
تنظیم کننده: محبوبه همت 

مطالب مرتبط:
پژوهش کودکان-جلسه اول
پژوهش کودکان-جلسه دوم
پژوهش کودکان-جلسه سوم
پژوهش کودکان-جلسه چهارم
پژوهش کودکان-جلسه پنجم
پژوهش کودکان-جلسه ششم
پژوهش کودکان-جلسه هفتم
پژوهش کودکان-جلسه هشتم
پژوهش کودکان-جلسه نهم