تبیان، دستیار زندگی

پژوهش کودکان-جلسه ی دوم

اولین داستان با توجه به شخصیت های داستانی معرفی شده، برای دانش آموزان به صورت مالتی مدیا تعریف می گردد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
پژوهش کودکان-جلسه ی دوم
نوع پروژه: علمی - تحقیقاتی
درجه سختی: ساده
زمینه: هنر و معماری
مقطع تحصیلی: ابتدایی
تعداد جلسات: 10 جلسه

نوع فعالیت عملی: نقاشی و رنگ آمیزی
زمان پیشنهادی: 60 دقیقه

شرح یک جمله ای:
دوره نسیم شاهنامه، دوره است که علاوه بر آشنایی دانش آموزان با شاهنامه، سعی بر بهره گیری از خلاقیت دانش آموز برای پیش برد داستان می شود و داستان بر ذهنیت دانش آموز سوار است.
در این جلسه، اولین داستان با توجه به شخصیت های داستانی معرفی شده، برای دانش آموزان به صورت مالتی مدیا تعریف می گردد. داستان هایی شیرین و کهن نظیر گذر سیاوش از آتش، رزم رستم و سهراب، عاشقی رستم و تهمینه و ....از جمله این داستان هاست. دانش آموزان با توجه به داستان تعریف شده صحنه مورد نظر را نقاشی کرده و رنگ آمیزی می نمایند.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان،تهیه کننده: هومن غریب زاده
تنظیم کننده: محبوبه همت 

مطالب مرتبط:
پژوهش کودکان-جلسه اول
پژوهش کودکان-جلسه دوم
پژوهش کودکان-جلسه سوم
پژوهش کودکان-جلسه چهارم
پژوهش کودکان-جلسه پنجم
پژوهش کودکان-جلسه ششم
پژوهش کودکان-جلسه هفتم
پژوهش کودکان-جلسه هشتم
پژوهش کودکان-جلسه نهم