تبیان، دستیار زندگی

عملیات مولای متقیان (ع)

رویارویی با حمله دشمن به چزابه دشمن در جمع بندی اطلاعات حاصله خود - بویژه توسط ما هواره‌های آمریكایی - به این نتیجه رسیده بود كه ایران بزودی در منطقه « شوش » عملیات بزرگی انجام خواهد داد . از این رو استحكامات و تمركز شدید نیرو را در شوش ایجاد كرد و میادین مین را وسعت داد .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
عملیات مولای متقیان (ع)

عملیات مولای متقیان (ع) :

رویارویی با حمله دشمن به چزابه
دشمن در جمع بندی اطلاعات حاصله خود - بویژه توسط ما هواره‌های آمریكایی - به این نتیجه رسیده بود كه ایران بزودی در منطقه « شوش » عملیات بزرگی انجام خواهد داد . از این رو استحكامات و تمركز شدید نیرو را در شوش ایجاد كرد و میادین مین را وسعت داد .
همچنین 10 تیپ مستقل به همراه چند تیپ « جیش الشعبی » به دو لشگر تقویت شده‌اش در منطقه افزوده و برای پیش دستی در تاریخ 17 بهمن ماه 1360، حمله خود را با شدیدترین آتش توپخانه و بمبارانهای مهمات و تجهیزات خود را صرف نبرد در چزابه كرد ، اما با مقاومت سرسختانه نیروهای ایرانی رو به رو شد .
در مقابل نیروهای خودی با انجام عملیات « مولای متقیان (ع) » معروف به جنگ چزابه در یكم اسفند ماه 1360 تلاشهای بی‌رویه دشمن را عقیم گذاشتند . این عملیات دو هفته به طول انجامید و خسارات قابل توجهی به یگانهای تقویت شده ارتش صدام وارد آمد .
تنها ثمر حمله عراق به چزابه این بود كه عملیات سراسری و گسترده « فتح المبین » یك ماه و نیم به تعویق بیفتد .
ارتش عراق در عملیات شكست حصر آبادان اعلام كرده بود كه 80 تن و در عملیات « طریق القدس » 34 نفر كشته داده است ، ولی در نبرد چزابه شمار تلفات انسانی خود را به 200 نفر اعلام نمود ،‌كه این تفاوت آمار ، شمار تلفات فراوان عراق در چزابه را می‌رساند ، علی رغم این ادعا ، دشمن دست كم 2000 كشته در این منطقه به جای گذاشت .

شرح عملیات‌ مولای‌ متقیان‌

این‌ عملیات‌ دو هفته‌ به‌ طول‌ انجامید و خسارات‌ قابل‌ توجهی‌ به‌ یگانهای‌ تقویت‌ شده‌ ارتش‌ صدام‌ وارد آمد.تنها ثمره حمله‌ عراق‌ به‌ چزابه‌ این‌ بود كه‌ عملیات‌ سراسری‌ و گسترده‌ «فتح‌ المبین» یك‌ ماه‌ به‌ تعویق‌ افتاد.ارتش‌ عراق‌ در عملیات‌ شكست‌ حصرآبادان‌ اعلام‌ كرده‌ بود كه‌80 تن‌ و در عملیات‌ «طریق‌ القدس» 34نفر كشته‌ داده‌ است، ولی‌ در نبرد چزابه‌ شمار تلفات‌ انسانی‌ خود را200 نفر اعلام‌ نمود.این‌ تفاوت‌ آمار، شمار تلفات‌ فراوان‌ عراق‌ در چزابه‌ را می‌رساند. علی‌رغم‌ این‌ ادعا، دشمن‌ در این‌ عملیات‌4600 كشته، زخمی‌ و اسیر داشت.
دشمن‌ در جمع‌ بندی‌ اطلاعات‌ حاصله‌ خود، بویژه‌ توسط‌ ماهواره‌های‌ آمریكایی، به‌ این‌نتیجه‌ رسیده‌ بود كه‌ ایران‌ بزودی‌ در منطقه‌ «دزفول‌- شوش» عملیات‌ بزرگی‌ انجام‌ خواهد داد. از این‌رو استحكامات‌ و تمركز شدید نیرو را در شوش‌ ایجاد كرد و میادین‌ مین‌ را وسعت‌ داد. همچنین‌10 تیپ‌ مستقل‌ به‌ همراه‌ چند تیپ‌ «جیش‌ الشعبی» بر دو لشكر تقویت‌ شده‌اش‌ در منطقه‌ افزود و برای‌ پیش‌دستی‌ در تاریخ‌ 17بهمن‌ ماه‌ 1360، حمله‌ خود را با شدیدترین‌ آتش‌ توپخانه‌ و بمبارانهای‌ بی‌وقفه‌ هوایی‌ شروع‌ كرد.

اهداف این حمله بدین شرح بود :

1- صرف شدن نیروهای اسلام و به هم ریختن سازماندهی برای جلوگیری از عملیات فتح المبین.
2- گرفتن زمان و عقب انداختن عملیات ،كه در این فرصت به دست آمده سیستم دفاعی نیروهایش را تقویت نماید.
3- در صورت موفقیت در بستان جبهه فعال جدیدی را مقابل ایران گشوده و با گرفتن ابتكار عمل از عملیات ایران جلوگیری كند.
4- از نظر جنگ افزار و مهمات ایران را وادار به مصرف و استهلاك نماید. با حمایت شدید نیروی هوایی و آتش بسیار سنگین توپخانه قوای عراقی دست به پیشروی می زنند و با مقاومت جانانه نیروی سپاه و بسیج مواجه شدند.
این‌ حمله‌ عراق‌13 روز به‌ درازا كشید و دشمن‌ بی‌محابا مهمات‌ و تجهیزات‌ خود را صرف‌ نبرد در چزابه‌ كرد، اما با مقاومت‌ سرسختانه‌ نیروهای‌ ایرانی‌ رو به‌ رو شد. (1)
در مقابل‌ نیروهای‌ خودی‌ با انجام‌ عملیات‌ «مولای‌ متقیان» معروف‌ به‌ جنگ‌ چزابه‌ با رمز «یا علی ادركنی» به‌ فرماندهی‌ سردار حسن‌ باقری‌ در یكم‌ اسفند ماه‌ 1360 با چهار گردان‌ كه‌ فرماندهی‌ یكی‌ از گردانها را خود شهید باقری‌ بعهده‌ گرفته‌ بود، انجام‌ شد و تلاش‌های‌ دشمن‌ عقیم‌ ماند. طی این عملیات، شهید باقری‌ ضربات مهلكی بر نیروهای دشمن وارد و مسئله چزابه را برای همیشه حل كرد. حماسه چزابه چنان بود كه حضرت امام ( رحمت الله علیه ) آن را الگو قرار داده و برای رزمندگان پیام تبریك فرستادند

شناسنامه عملیات

نام‌ عملیات: مولای‌ متقیان- جنگ‌ چزابه‌
رمز عملیات : یا علی ادركنی
فرمانده عملیات : سردار حسن‌ باقری‌
زمان‌ اجرا : 01/12/1360
مدت‌ اجرا: دو هفته‌
تلفات‌ دشمن:‌ (كشته، زخمی‌ و اسیر4600)
مكان‌ اجرا: منطقه‌ عملیاتی‌ شوش‌ دانیال‌ - محور جنوبی‌ جنگ‌
ارگان‌ عمل‌كننده: سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌
اهداف‌ عملیات: دفع‌ پاتك‌ سنگین‌ دشمن‌ در منطقه‌ چزابه‌ و توقف‌ حمله‌ و پیشرو .
نیروهای عمل كننده : لشگر 64 ارومیه (ارتش)‌ در منطقه حاج عمران و ارتفاع 2519 و با حضور 9 گردان پیاده شد

منبع:فاتحان