اولین نوع، کهکشان های بیضوی (elliptical galaxy) نام دارند، که به شکل بیضی یا دایره می‌باشند. علامت اختصاری این نوع E می‌باشد. بیشترین نوع کهکشانی که وجود دارد، کهکشان بیضوی می‌باشد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کهکشان های بیضوی

اولین نوع کهکشان های بیضوی elliptical galaxy  نام دارند، که به شکل بیضی یا دایره می‌باشند. علامت اختصاری این نوع E می‌باشد.

 

بیشترین نوع کهکشانی که وجود دارد، کهکشان بیضوی می‌باشد. بعضی از کهکشان های بیضوی به شدت کشیده و پهن هستند. برای مشخص شدن میزان کشیدگی، هابل این گونه از کهکشان‌ها را به 8 زیر گروه تقسیم کرد. که این زیر گروه‌ها با علامت هایE0,E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7 نشان داد.

 

کهکشان های بیضوی گروهE0 شکل ظاهری شان بسیار شبیه به دایره است. گروه E1 به مقدار کمی به بیرون کشیده شده اند. گروهE2 دارای کشیدگی بیشتر هستند. و همین طور مقداری کشیدگی بیشتر می‌شود تا به گروه E7 می‌رسیم که دارای کشیدگی بیش از حد می‌باشند. برای مثال برای این کهکشان‌ها می‌توانیم به کهکشان M105 در صورت فلکی شیر ( اسد ) اشاره کرد، این کهکشان در گروه E1 قرار می‌گیرد.

کهکشانهای بیضوی

 

نام کهکشان

NGC 3384

NGC 3379 

شماره کهکشان در لیست اجرام آسمانی مسیه

M 105

______

نوع کهکشان

بیضوی (E1)

مارپیچی (S0)

قطر کهکشان

______

______

جرم

______

______

بُعد

10h 47m 49.7s

10h 48m 16.9s

میل

+12° 34" 53"
+12° 37" 46"

فاصله

38000 (kly)

______

قدر ظاهری 

9.3 (mag)
 10.9 (mag)

اندازه ظاهری

 4.5"X4.0"
5.4"X2.7"

توضیحات

در تاریخ 24 مارس 1781 توسط Pierre Méchain رصد شد. این کهکشان در صورت فلکی اسد (شیر ـ Leo) قرار دارد.

 این کهکشان در صورت فلکی اسد (شیر ـ Leo) قرار دارد.

 

کهکشان M105

 

برای مثال در گروه E2 می‌توانیم به کهکشان M 60 ( NGC 4649 ) اشاره کنیم. کهکشان M60 یک کهکشان غول پیکر از نوع بیضوی می‌باشد که در صورت فلکی سنبله قرار دارد.

 

کهکشانهای بیضوی

نام کهکشان

NGC 4649

NGC 4647

شماره کهکشان در لیست اجرام آسمانی مسیه

M 60

______

نوع کهکشان

بیضوی (E2)

مارپیچی (Sc)

قطر کهکشان

______

______

جرم

______

______

بُعد

12h 43m 39.7s

12h 43m 32.0s

میل

 +11° 33" 07"

 +11° 34" 55"

فاصله

60000 (kly)

______

قدر ظاهری 

 8.8 (mag)
  11.3 (mag)

اندازه ظاهری

  7.2"X6.2"

 3.0"X2.5"

توضیحات

در تاریخ 11 آوریل 1779 میلادی توسط Johann Gottfried Koehler رصد شد. این کهکشان در صورت فلکی سنبله (Virgo) قرار دارد. به وسیله William Herschel رصد شده است.

 این کهکشان در صورت فلکی سنبله (Virgo) قرار دارد.

 

    M 60 ( NGC 4649 )                                

 

از میان کهکشان های بیضوی گروه E3، می‌توان به کهکشان M86 اشاره کرد.

 

کهکشانهای بیضوی

نام کهکشان

NGC 4406

شماره کهکشان در لیست اجرام آسمانی مسیه

M 86

نوع کهکشان

بیضوی (E3)

قطر کهکشان

______

جرم

______

بُعد

12h 26m 11.9s

میل

+12° 56" 47"

فاصله

60000 (kly)

قدر ظاهری

8.9 (mag)

اندازه ظاهری

8.9"X5.8"

توضیحات

در سال 1781 میلادی توسط Charles Messier رصد شد. این کهکشان در صورت فلکی سنبله (Virgo) قرار دارد.

 

M 86

 

 

و برای گروه E4 نیز می‌توان از کهکشان M 49 (NGC 4472) نام برد. این کهکشان اولین عضو صورت فلکی سنبله هست که در سال 1771 میلادی توسط Charles Messier کشف شد.

کهکشانهای بیضوی

نام کهکشان

NGC 4472

 شماره کهکشان در لیست اجرام آسمانی مسیه

M 49

نوع کهکشان

بیضوی (E4)

قطر کهکشان

______

جرم

______

بُعد

12h 29m 46.7s

میل

+08° 00" 00"

فاصله

60000 (kly)

قدر ظاهری

8.4 (mag)

اندازه ظاهری

8.9"X7.4"

توضیحات

در تاریخ 19 فوریه 1771 میلادی توسط Charles Messier رصد شد. این کهکشان در صورت فلکی سنبله (Virgo) قرار دارد.

 

 M 49 (NGC 4472)

و به عنوان آخرین مثال برای کهکشان های بیضوی، کهکشان M 59 (NGC 4621)  را می‌توان در نظر گرفت که در گروهE5 قرار دارد. این کهکشان نیز یکی دیگر از اعضای صورت فلکی سنبله می‌باشد.

کهکشانهای بیضوی

نام کهکشان

NGC 4621

شماره کهکشان در لیست اجرام آسمانی مسیه

M59

نوع کهکشان

بیضوی ( E5)

قطر کهکشان

______

جرم

______

بُعد

12h 42m 02.4s

میل

+11° 38" 48"

فاصله

60000 (kly)

قدر ظاهری

9.8 (mag)

اندازه ظاهری

5.1"X3.4"

توضیحات

تاریخ 1779 میلادی توسط Johann Gottfried Koehler رصد شد. این کهکشان در صورت فلکی سنبله (Virgo) قرار دارد.

M 59 (NGC 4621)                                

کهکشان چیست؟ 

 

گردآورنده: علیرضا سرمدی

تنظیم: نسرین صادقی