تبیان، دستیار زندگی

خواص شیمایی آب

با توجه به اهیمت آب در زندگی امروزه، شناخت خواص فیزیکی و شیمیایی آن ضروری است. هدف این پروژه آشنایی با آب، خواص فیزیکی و شیمیایی آن می باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
خواص شیمیایی آب
نوع پروژه: عملی - تحقیقاتی
درجه سختی: دشوار
زمینه: علوم شیمی، تجزیه و تحلیل مواد
مقطع تحصیلی:  راهنمایی- دبیرستان
تعداد جلسات: 8  جلسه

شرح یک جمله ای:
با توجه به اهیمت آب در زندگی امروزه، شناخت خواص فیزیکی و شیمیایی آن ضروری است. هدف این پروژه آشنایی با آب، مفهوم خواص فیزیکی و شیمیایی آن می باشد.

خلاصه پروژه:
در این پروژه ابتدا با خواص فیزیکی و شیمیایی آب آشنا خواهید شد. در مراحل بعدی  به بررسی واکنش آب با اکسید فلزات و واکنش پذیری  آهن با آب  می پردازیم. سپس با بررسی نقش آب در پدید آمدن واکنش ها آشنا خواهید شد. در گام بعدی با اسیدها، بازها و نشانگرها آشنا می شوید. در ادامه با طرح سوالاتی درباره ی این که  آیا اسیدها و بازها هم دیگر را خنثی می کنند؟ و این که یون های هیدروژن چه میزان قدرتمند می باشند؟ به تحقیق می پردازیم. در پایان روش تست کردن کیفیت آب اشامیدنی توضیح داده می شود.

مهارت های آموزش داده شده در این پروژه:

-  آشنایی با آب، مفهوم خواص فیزیکی و شیمیایی آب
- آشنایی با نحوه ی واکنش آب با اکسید فلزات
- آشنایی با نحوه ی بررسی واکنش پذیری آهن با آب
- آشنایی با نحوه ی بررسی نقش آب در پدید آمدن واکنش ها
- آشنایی با اسیدها، بازها و نشانگرها
- آشنایی با مفهوم یون های هیدروژن
- آشنایی با روش تست کردن کیفیت آب
 
شما عزیزان می توانید برای انجام این پروژه در سایت پروژه های دانش آموزی ثبت نام نمایید.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان
تهیه کننده: میرعشقی، تنظیم کننده: راضیه پورحسین