تبیان، دستیار زندگی

عملیات قدس 2

عملیات‌ «قدس‌2 » ده‌ روز پس‌ از انجام‌ عملیات‌ قدس‌1 در همان‌ منطقه‌ عملیاتی‌ «هورالهویزه» به‌ اجرا گذاشته‌ شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 

عملیات قدس 2


عملیات قدس 2

تحكیم‌ موقعیت‌ نیروها در منطقه‌ جنوبی‌ جنگ‌
عملیات‌ «قدس‌2 » ده‌ روز پس‌ از انجام‌ عملیات‌ قدس‌1 در همان‌ منطقه‌ عملیاتی‌ «هورالهویزه» به‌ اجرا گذاشته‌ شد.
این‌ عملیات‌ نیز با رمز «یا محمد رسول‌ الله(ص)» و در ساعت‌2 بامداد4 تیر ماه‌1364 با هدف‌ خنثی‌ كردن‌ پاتك‌ دشمن‌ در اطراف‌ منطقه‌ «البیضه» انجام‌ گرفت. نیروهای‌ خودی‌ در مناطق‌ نیزار و آب‌ گرفته‌ شرق‌ رودخانه‌ «دجله» توانستند طی‌ یك‌ روز، از حمله‌ احتمالی‌ عراقی‌ها جلوگیری‌ كرده‌ و به‌ مرتفع‌ نمودن‌ نقاط‌ ضعف‌ خطوط‌ خودی‌ بپردازند.
آنان‌ علاوه‌ بر بدست‌ گرفتن‌ ابتكار عمل، بخشی‌ از توان‌ رزمی‌ دشمن‌ را از بین‌ برده‌ و به‌ انهدام‌ نیروهای‌ تیپ‌68 كماندویی‌ نایل‌ شوند.
همچنین‌ موفق‌ شدند با پاكسازی‌ و الحاق، موقعیت‌ خود را در منطقه‌ تصرف‌ شده‌ تثبیت‌ كنند. طی‌ چند روز درگیری،15 كیلومتر مربع‌ از منطقه‌ شمالی‌ هورالهویزه‌ آزاد و30 فروند قایق‌ و بلم‌ و15 پاسگاه‌ آبی‌ منهدم‌ و312 تن‌ كشته‌ و زخمی‌ شده‌ یا به‌ اسارت‌ نیروهای‌ عمل‌ كننده‌ سپاه‌ پاسداران‌ درآمدند.
این‌ عملیات، غنیمت‌ گرفتن‌ چند فروند قایق‌ و ده‌ها قبضه‌ سلاح‌ سبك‌ و نیمه‌سنگین‌ دشمن‌ را در پی‌داشت.
در همان‌ منطقه‏ ی‌ عملیاتی هورالهویزه به‌ اجرا گذاشته‌ شد. این‌ عملیات‌ نیز با رمز یا محمد رسول‏الله (ص) و در ساعت ‌۲ بامداد ۴ تیرماه ‌۱۳۶۴ با هدف‌ خنثی‌ كردن‌ پاتك‌ دشمن‌ در اطراف‌ منطقه‏ی البیضه انجام‌ گرفت. نیروهای‌ خودی‌ در مناطق‌ نیزار و آب‏گرفته‏ی‌ شرق‌ رودخانه‏ی دجله توانستند طی‌ یك‌ روز، از حمله‏ی احتمالی‌ عراقی‌ها جلوگیری‌ كرده‌ و به‌ مرتفع‌ نمودن‌ نقاط‌ ضعف‌ خطوط‌ خودی‌ بپردازند.
رزمندگان‌ علاوه‌ بر به‏دست‌ گرفتن‌ ابتكار عمل، بخشی‌ از توان‌ رزمی‌ دشمن‌ را از بین‌ برده‌ و به‌ انهدام‌ نیروهای‌ تیپ ‌۶۸ كماندویی‌ نائل‌ شوند. هم‏چنین‌ موفق‌ شدند با پاك‏سازی‌ و الحاق، موقعیت‌ خود را در منطقه‏ی‌ تصرف‏شده‌ تثبیت‌ كنند. طی‌ چند روز درگیری، ۱۵ كیلومتر مربع‌ از منطقه‏ی‌ شمالی‌ هورالهویزه‌ آزاد و ۳۰ فروند قایق‌ و بلم‌ و ۱۵ پاسگاه‌ آبی‌ منهدم‌ و ۳۱۲ تن‌ كشته‌ و زخمی‌ شده‌ یا به‌ اسارت‌ نیروهای‌ عمل‏كننده‏ی سپاه‌ پاسداران‌ درآمدند. این‌ عملیات، غنیمت‌ گرفتن‌ چند فروند قایق‌ و ده‌ها قبضه‌ سلاح‌ سبك‌ و نیمه‌سنگین‌ دشمن‌ را در پی‌ داشت.

خلاصه گزارش عملیات

نام‌ عملیات: قدس‌ 2 (آبی‌ - خاكی)
زمان‌ اجرا4/4 /1364
مدت‌ اجرا: یك‌ روز
تلفات‌ دشمن‌ (كشته، زخمی‌ و اسیر): 312
رمز عملیات: یا محمد رسول‌ الله
مكان‌ اجرا: منطقه‌ عملیاتی‌ هورالهویزه‌ - محور جنوبی‌ جنگ‌
ارگان‌های‌ عمل‌كننده: نیروهای‌ سپاه‌ پاسدار‌ان انقلاب‌ اسلامی‌
اهداف‌ عملیات: خنثی‌ كردن‌ پاتك‌ دشمن‌ در اطراف‌ منطقه‌ البیضه‌ عراق‌

منبع:فاتحان