• تعداد بازديد :
  • شنبه 1385/12/26 ساعت 14:51
  • تاريخ :

شانسی نزنید!

شانسی نزنید!

به طور شانسی تست نزیند کنکور مسابقه ای است که برای انتخاب بهترینها صورت می‌گیرد. کسانی که در روش و مطالعه، بهتر و عمیقتر از دیگران باشند و شرایط روحی لازم را نیز داشته باشند، برنده اند. هر چه باشد شانس و تصادف کمترین محلی از اعراب ندارد تجربه چند دهه در تنظیم و طراحی کنکور راه را بر استفاده از عوامل تصادفی می‌بندد. بررسی تحلیلی کنکور در سالهای اخیر ، بطلان افسانه گزینه سوم و چیزهایی مانند آن را ثابت کرده است. داوطلب هوشمند هرگز بدون اطمینان کافی گزینه ای را انتخاب نمی کند. در میان 1025 سوال کنکور سالهای 76 تا80 در رشته ریاضی 257 سوال دارای گزینه یک ، 251 سوال دارای گزینه دو و 266 سوال دارای گزینه سوم و 251 سوال دارای گزینه چهارند. یعنی احتمال صحت در هر چهار گزینه تقریباً مساوی است. به این ترتیب اگر داوطلبی در تمام تستها فقط یک گزینه را انتخاب کند و به اصطلاح رج بزند نمره ای در حدود صفر کسب خواهد کرد ، زیرا 1/4 گزینه‌ها درست است 3/4بقیه اشتباه هستند و نمرات منفی مثبت را خنثی خواهند کرد بنابر این اگر یک درس را بلد نیستید از رج زدن گزینه‌ها خودداری کنید زیرا برایتان سودی نخواهد داشت.

 

پاسخ به یک سوال آشنا

آیا می‌توانیم بین دو گزینه به طور تصادفی انتخاب کنیم ؟ جواب ما منفی است ! زیرا معمولا داوطلبان خود را قانع می‌کنند که دو گزینه دیگر اشتباه است . یعنی در واقع مطمئن نیستند که دو گزینه دیگر که کنار گذاشته اند واقعاً اشتباه باشد. این کار به زیان شماست.

سال

گزینه

76

77

78

79

80

جمع گزینه‌ها در 5 سال

گزینه "1"

33

49

58

58

59

257

گزینه "2"

33

46

61

56

55

251

گزینه "3"

37

50

58

59

62

266

گزینه "4"

33

47

58

58

55

251

 

لطفاً به تعداد گزینه های اشتباه خود در تمرینات و آزمونهای آزمایشی ، توجه کنید.

تیر ماه 1383

UserName