وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
دانشگاه جامع علمی - کاربردی از سال 1373 با رسالت تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای بخش های مختلف صنایع ، معادن ، کشاورزی و خدمات فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1375 دانشگاه اولین آزمون ورودی خود رابا حضور 18518 نفر داوطلب برگزار کرد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی با دانشگاه جامع علمی – کاربردیآرشیو شد

آشنایی با دانشگاه جامع علمی – کاربردی

 

آشنایی با دانشگاه جامع علمی - کاربردی (1)

دانشگاه جامع علمی - کاربردی از سال 1373 با رسالت تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای بخش های مختلف صنایع ، معادن ، کشاورزی و خدمات فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1375 دانشگاه اولین آزمون ورودی خود رابا حضور 18518 نفر داوطلب برگزار کرد. سال 1376 دومین آزمون 40867 نفر شرکت کننده داشت . سومین آزمون با حضور 44339 نفر برگزار شد . در چهارمین آزمون 122008 نفر ، در پنجمین آزمون 229566 نفر و در ششمین آزمون 307137 نفر حضور یافتند . سال 1381 ، هفتمین آزمون ورودی دوره های علمی - کاربردی با حضور بیش از 350 هزار نفر داوطلب ، به صورت متمرکز و سراسری از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردید. رشد چشمگیر این دوره‌ها و افزایش ظرفیت پذیرش در چند سال اخیر از یک سو و افزایش عمیق سازمان‌ها ودستگاه های اجرایی نسبت به ارتقای کیفی و توسعه کمی این دوره‌ها با کمک تمام مسولان دستگاه‌ها و کارشناسان ذیربط می‌باشد. سال گذشته هفتمین آزمون سراسری دانشگاه جامع علمی - کاربردی در 257 حوزه امتحانی در سراسر کشور و در مقاطع کاردانی - کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در پنج گروه آزمایشی صنعت ، کشاورزی ، هنر ، مدیریت و خدمات اجتماعی ، و صنایع غذایی در 504 کد رشته برگزار شد که آمار رشته‌ها و کد رشته‌ها به تفکیک گروه آزمایشی در مقاطع کاردانی به شرح جدول ذیل می‌باشد.

 

گروه آزمایشی تعداد رشته ها تعداد کد رشته ها

صنعت

54

228

کشاورزی

34

102

صنایع غذایی

8

28

مدیریت و خدمات اجتماعی

21

93

هنر

16

53

جمع

133

504

آمار رشته ، کد رشته مرکز ، دستگاه متقاضی ، ارگان در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته به شرح جدول ذیل می‌باشد.

عنوان

مقطع کاردانی

مقطع کارشناسی ناپیوسته

رشته

133

19

کد رشته

504

29

مرکز

185

20

دستگاه متقاضی

60

13

تعداد دستگاه های متقاضی در مقاطع تحصیلی مختلف از 60 سازمان در سال 1380 به 73 سازمان در سال 81 افزایش نشان می‌دهد این در حالی است که تعداد سازمان‌ها متقاضی در اولین دوره یعنی سال 1375 تنها 19 و تعداد شرکت کنندگان در آزمون 18518 نفر بوده است . همچنین تعداد مراکز آموزش از 41 مرکز در سال 1375 به بیش از 170 مرکز و تعداد رشته‌ها از 46 رشته به 142 رشته تحصیلی در سال 1381 رسیده است. در مورد پذیرش دانشجو باید گفت تعداد پذیرفته شدگان از 23 هزار و 500 نفر به 30 هزار نفر در سال 1381افزایش یافته است . ظرفیت پذیرش اولیه دوره های کاردانی به تفکیک گروه آزمایشی به شرح جدول ذیل می‌باشد.

گروه آزمایشی

تعداد ظرفیت پذیریش اولیه

صنعت

11380

کشاورزی

3450

صنایع غذایی

1320

مدیریت و خدمات اجتماعی

4760

هنر

2480

جمع

23390

ظرفیت پذیرش اولیه به تفکیک کارشناسی پیوسته 60 نفر و کارشناسی ناپیوسته 1150 نفر می‌باشد . از این تعداد 12958 نفر داوطلب آزاد و 10432 نفر شاغل پذیرش خواهند شد.

خلاصه ای از مشخصات مراکز آموزشی ، موسسات و یا دانشکده های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی - کاربردی

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مراکز آموزشی / مؤسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) تهران

رشته های تحصیلی: پرورش گاو و گاومیش - پرورش اسب - شیر و فراورده های لبنی - فرش دستباف - کتابداری و اطلاع رسانی روابط عمومی - نرم افزار کامپیوتر

تلفن7 - 6493296 و 6468286

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مراکز آموزشی / مؤسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی شهید زمانپور تهران

رشته های تحصیلی : پرورش گاو و گاومیش ، پرورش اسب ، شیر و فرآورده های لبنی

تلفن 6721357

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مرکز آموزشی / مؤسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی میرزا کوچک خان ( رشت)

رشته های تحصیلی :عمل آوری فرآورده های شیلانی ، تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین ، صید و بهره برداری ، بهداشت آبزیان

تلفن 2800 و 3 و 2352 - 0132338

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مرکز آموزشی / مؤسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی علوم و صنایع شیلانی خلیج فارس ( بوشهر)

رشته های تحصیلی : صید و بهره برداری - تکثیر و پرورش آبزیان آب شور - عمل آوری فرآورده های شیلانی - بهداشت آبزیان - تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین

تلفن 9- 4541601 - 0771

نام ارگان : وزارت جهاد دانشگاهی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مرکز آموزشی / مؤسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی شهید فارسی اصفهان

رشته های تحصیلی: پرورش طیور - پرورش گاو و گاومیش - فرش دستباف - پرورش زنبور عسل - تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین - شیر و فرآورده های لبنی - آبخیزداری

تلفن 260575 - 260808 - 0311

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / مؤسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی بعثت شیراز

رشته های تحصیلی : دامداری در مرتع ، فرش دستباف - مرتع - آبخیزداری - شیر و فرآورده های لبنی - پرورش طیور - پرورش گاو و گاومیش - تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین - بهداشت فرآروده های دامی .

تلفن 7209146 - 7204080 - 0711

نام ارگان : وزارت جهاد دانشگاهی ( مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی شهدای هویزه اهواز

رشته های تحصیلی : پرورش گاو و گاومیش - آبخیزداری - تکثیر و پرورش آبزیان

تلفن 3666604 - 3362087 - 0611

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی رسول اکرم (ص) دامغان

رشته های تحصیلی : دامداری در مرتع - پرورش گاو و گاومیش - پرورش طیور - علوم آزمایشگاهی و دامپزشکی - بهداشتیار دامپزشکی

تلفن 5236397 - 523011 - 0232

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی گلستان ( شهید حاجی کریمی )

رشته های تحصیلی : پرورش اسب - فرش دستباف - مرتع - پرورش زنبور عسل

تلفن 4 و 3350032 - 3353070 - 0171

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی الغدیر خرم آباد

رشته های تحصیلی : دامداری در مرتع - جنگل - آبخیز داری - پرورش گاو و گاومیش - تکثیر و پرورش آبزیان آب شیرین - عمل آوری فرآورده های شیلانی - فرش دستباف - تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر.

تلفن : 8 - 25027 - 441228 - 0661

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی منابع طبیعی کلارآباد

رشته های تحصیلی : جنگل - مرتع - صنایع فرآوری اولیه چوب - ماشین آلات منابع طبیعی - حفاظت و حمایت از منابع طبیعی

تلفن 404 - 4922402 - 0192

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی سهرودی زنجان

رشته های تحصیلی : دامداری در مرتع - آبخیزداری - پرورش طیور

تلفن 5243015 - 0241

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی -کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالیشهیدبابایی اراک

رشته های تحصیلی : فرش دستباف - پرورش طیور

تلفن 338004 - 339804 - 0861

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی شهید سرداری تبریز

رشته های تحصیلی : پرورش گاو و گاومیش - فرش دستباف - پرورش طیور - مرتع - شیر و فرآورده های لبنی - آبخیزداری - جنگل - پرورش زنبور عسل

تلفن 6 - 5554935 - 5531900 - 0411

نام ارگان : وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی شهید باکری ارومیه

رشته های تحصیلی : پرورش گاو و گاومیش - پرورش زنبور عسل - گوشت و فرآورده های گوشتی - بهداشت فرآورده های دامی - علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

تلفن 4 - 2778051 - 0441

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی منابع طبیعی سمنان

رشته های تحصیلی : مرتع ، تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر - آبخیزداری - احیا و بهره برداری از بیابان - فرش دستباف

تلفن 3327182 - 3327217 - 0231

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی )

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش عالی غلامی همدان

رشته های تحصیلی : پرورش طیور - تولید دارویی و معطر

تلفن 8225899 - 8229461 - 0811نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزشعالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده : مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید هاشمی نژاد ( مشهد)

رشته های تحصیلی : پرورش طیور - پرورش گاو و گاومیش - فرش دستباف - مرتع - آبخیزداری - شیر و فرآورده های لبنی - پرورش اسب - نرم افزار کامپیوتر - بهداشتیار دامپزشکی

تلفن 5 - 8784772 - 0511

نام ارگان: وزارت جهاد کشاورزی ( موسسه آموزشعالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی)

نام مرکز آموزشی / موسسه / دانشکده :مرکز آموزش عالی دکتر جوانشیر

رشته های تحصیلی : جنگل - مرتع

تلفن4 - 2223001 - 2232185 - 0261

بهمن ماه 1382

قسمت اول

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین