• تعداد بازديد :
  • شنبه 1385/12/26 ساعت 14:51
  • تاريخ :

نمره تراز

نمره تراز

فرض کنید در یک مدرسه معلم ریاضی که از دست شلوغی های یک کلاس کلافه شده است تصمیم می‌گیرد امتحان پایان ترم را سخت برگزار کند و در مقابل برای کلاس دیگر که بچه های خوب ، مؤدب و ... ای دارد یک امتحان آسان طراحی می‌کند.

وقتی معلم نمرات را به دفتر مدرسه تحویل می‌دهد مدیر مدرسه با تعجب می‌بیند که بالاترین نمره کلاس اول 14 است و در کلاس دوم هیچ کس زیر 16 نگرفته است . اما او خوب می‌داند که این بدین معنی نیست که دانش آموزان کلاس دوم درس خوان تر از دانش آموزان کلاس اول باشند . بلکه سطح دشواری سوالات با هم متفاوت بوده است.

در کنکور نیز مساله همین است شما هم ساله می‌بینید که میانگین درصد داوطلبان در یک درس بیش از درس دیگر است و این درست نیست که درصد‌ها را با هم جمع زد و تقسیم بر مجموع ضرایب کرد و یا حتی شما با دانستن درصد خام داوطلبان سال گذشته در کنکور نمی توانید خود را با ایشان مقایسه کنید.

به همین منظور از نمره تراز به عنوان یک نمره استاندارد شده استفاده می‌کنیم . بدین ترتیب که اگر صد و یک نفر در آزمون ، شرکت کرده باشند به نفر پنجاه و یکم عددی مثل 5000 را نسبت می‌دهیم و بر همین روال بر اساس تعداد نفرات رتبه گذاری می‌کنیم و با محاسباتی ، ضریبی اتخاذ می‌کنیم تا برای هر نفر یک نمره تراز داشته باشیم .

بدین ترتیب اگر در کارنامه دانش آموزان کلاس اول نمره تراز درج شود خواهید دید که نمرات ایشان با نمرات دانش آموزان کلاس دوم تفاوت چندانی نخواهد داشت.

در این نمودار می‌توانید ببینید که نمره تراز نفر وسط 5000 است و هر چه رتبه بهتر باشد نمره تراز نیز بالاتر خواهد رفت .

در این نمودار به این نکته توجه کنید که هر چه از مرکز نمرات دور شویم فاصله نمره افراد بیشتر می‌شود . یعنی اختلاف نمره تراز نفر اول و دوم بسیار بیشتر از اختلاف نمره تراز نفر پنجاهم و پنجاه و یکم است.

اگر شما نمره تراز خود را در یک آزمون مثل کنکور بدانید می‌توانید خود را با افرادی که سال گذشته در چنین آزمونی شرکت کرده اند . سوای اینکه کدام امتحان سخت تر و کدام یک آسان تر بوده است .

نویسنده: روح اله آقا صالح

دی ماه 1382

UserName