تبیان، دستیار زندگی

دلایل ترس از مدرسه در نوجوانان کدامند؟

معمولاً مطالب و موضوعاتی خاص آن قدر ترس آور می شوند که شادی مدرسه رفتن در نوجوانان از بین می رود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
 دلایل ترس از مدرسه در نوجوانان کدامند؟
نوجوانان از طریق انتخاب نوع مدرسه ای که با استعداد و علائق آن ها سازگار و منطبق نیست، می توانند مورد توقع و فشار بیش از حد واقع شوند. معمولاً مطالب و موضوعاتی خاص آن قدر ترس آور می شوند که شادی مدرسه رفتن در نوجوانان از بین می رود.
ممکن است والدین توقع بیش از حدی از نوجوان داشته باشند. والدین بسیار کمال گرا و سخت گیر، از فرزندشان انتظار بازدهی خاصی را دارند که نوجوان نمی تواند آن را برآورده سازد. از این رو نوجوان به دلیل ترس از شکست و ناکامی، از مدرسه می ترسد.
وقتی نمرات خوب پایه و اساس اعتماد به نفس و احساس تأیید و پذیرش از سوی محیط محسوب شوند، این خطر وجود خواهد داشت که در صورت بازدهی پایین تر، ترس از دست رفتن تأیید و پذیرش اجتماعی افزایش یابد و نوجوان از مدرسه رفتن بهراسد.
شاید نوجوان احساس کند که یکی از معلم ها بیش از حد از او توقع دارد و یا او را طرد کرده است. این مساله نیز می تواند در نوجوانان ترس از مدرسه ایجاد کند.
دانش آموز ممکن است احساس کند که به عنوان یک وصله ناجور از جمع کلاس طرد شده است. احساس کنار گذاشته شدن توسط هم کلاسی ها، شرکت در کلاس درس را برای فرد عذاب آور خواهد کرد.
دوری گزینی از مدرسه می تواند نشانه واکنش به طعنه ها و تمسخرهای هم شاگردی ها نیز باشد، هم چنین می تواند با ناکافی بودن مهارت های اجتماعی دانش آموز مرتبط باشد.

تهیه: لیلا سامع کریمی/ کارشناس ارشد روانشناسی