تبیان، دستیار زندگی

عیب پوشى

پوشاندن عیوب دیگران من اءشرف اءعمال الكریم، غفلته عما یعلم. از كارهاى شرافتمندانه مرد كریم آن است كه از آن چه كه مى داند خود را به غفلت مى زند (و عیب دیگران را نادیده مى پندارد).
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
عیب پوشی

1295. نظر در عیب خود
من نظر فى عیب نفسه، اشتغل عن عیب غیره.
هر كه در عیب خود بنگرد، عیب دیگران را از یاد ببرد. (1)
1296. رابطه عیب و بخت
عیبك مستور ما اءسعدك جدك.
عیب پنهان است تا بختت (و اقبال دنیا) به سوى تو است. (2)
1297. بزرگ ترین عیب
اءكبر العیب اءن تعیب ما فیك مثله.
بزرگ ترین عیب آن است كه آن چه را كه خود دارى، بر دیگر عیب شمارى. (3)
1298. راز جامه حیا
من كساه الحیاة ثوبه، لم یر الناس عیبه.
هر كه را جامه حیا بپوشاند، عیب او از مردم نهان ماند. (4)
1299. پوشاندن عیوب دیگران
من اءشرف اءعمال الكریم، غفلته عما یعلم.
از كارهاى شرافتمندانه مرد كریم آن است كه از آن چه كه مى داند خود را به غفلت مى زند (و عیب دیگران را نادیده مى پندارد). (5)
1300. عیب آدمى
لا یعاب المرء بتاءخیر حقه، انما یعاب من اءخذ ما لیس له.
آدمى را عیب نیست كه حقش به تاءخیر افتد، همانا عیب آن است كه دست به ناحق برآرد. (6)
--------------------------
1-حكمت 349.
2-حكمت 51.
3-حكمت 353.
4-حكمت 223.
5-حكمت 222.
6-حكمت 166.

منبع :نهج البلاغه موضوعی (عباس عزیزی) ناشر:صلاة ؛چاپ عترت ؛محل نشر:قم سال نشر: ١٣٨٠


 منبع :مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت علیهم السلام


عیب پوشى
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.