تبیان، دستیار زندگی
مهم نیست که چه درسی را تدریس می کنید؟ با کار شما فقط محدود به آموزش آکادمیک نیست. محیط مدرسه پویا به بچه ها اعتماد به نفس و راحتی می دهد که به یادگیری شان کمک می کند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش احترام و اهمیت به دانش آموزان

مهم نیست که چه درسی را تدریس می کنید  یا کار شما فقط محدود به آموزش آکادمیک نیست. محیط مدرسه پویا به بچه ها اعتماد به نفس و راحتی می دهد که به یادگیری شان کمک می کند. علاوه بر این آموزش احترام و اهمیت دادن به بچه ها یکی از مراحل مهم داشتن شعور و یکپارچگی اجتماعی است.

آموزش احترام و اهمیت به دانش آموزان

آیا شما هم به بچه ها احساس احترام و مسئولیت را می آموزید؟

  1. • شما نه تنها در کلاس بلکه در همه مدرسه و در رفتار با همکاران و والدین و جامعه، الگوی خوبی هستید.
  2. • به بچه ها نشان می دهید که به آنها اهمیت می دهید؟
  3. • فعالیتهایی طراحی می کنید که همکاری بین بچه ها را تقویت می کند؟
  4. • وقتی بچه ها با هم دعوا می کنند آنها را از طریق فرآیند حل مساله راهنمایی می کنید تا از لحاظ اجتماعی مسئولیت پذیر شوند؟
  5. • در بچه ها حس مسئولیت را پرورش می دهید؟
  6. • به بچه ها به عنوان تکلیف، اجرای رویه های کلاسی یا مسئولیت شغلی مثل پاک کردن تخته و مبصری و ... می دهید؟
  7. • در آغاز سال تحصیلی به بچه ها اجازه می دهید درباره قانونهای کلاسی و مجازات شکسته شدن آنها حرف بزنند و در وضع آنها شرکت کنند؟

مولف

ساناز فرهنگی