تبیان، دستیار زندگی

آفرینش و خلقت آسمان و زمین

این که خداوند می فرماید: آسمان و زمین را در شش روز آفریدیم، مقصود چیست؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 

آفرینش زمین

سوال

این که خداوند می فرماید: آسمان و زمین را در شش روز آفریدیم، مقصود چیست؟

پاسخ

قرآن کریم در آیه 38 از سوره ق می فرماید، در این آیه می خوانیم: و لقد خلقنا السماوات و الارض فی سته ایام..؛ همانا آسمان و زمین و آن چه در میان آن دو است، در شش روز )هنگام یا دوره) آفریدیم.

حالا به توضیح آیه توجه کنید:
1.وقتی اراده خداوند بر ایجاد چیزی تعلق گرفت آن چیز همان طور که خداوند اراده کرده است به وجود می آید؛ یعنی اگر اراده کند موجودی در یک لحظه خلق شود، همان می شود که خداوند اراده کرده است و اگر اراده کند موجودی در چند میلیون سال آفریده شود و در همان زمانی که آفریده می شود.
2.مراد از سته ایام (6 روز) شش روز معمولی نیست. می توانید حدس بزنید چرا؟ خوب فکر کنید، زیرا روز و شب معمولی از گردش زمین به دور خودش و به دور خورشید پدید می آید، پس قبل از آفرینش آسمان و زمین، کره زمین و خورشیدی وجود نداشته، تا شب و روز معمولی به وجود آید.
مقصود از شش روز، مرحله آفرینش یا شش دوره یا شش بخش از زمان است. ما هم در زبان فارسی گاهی می گوییم روز ولی مقصود ما روز معمولی نیست؛ مثلا می گوییم: دنیا دو روز است دو روزی عمر ارزش ندارد که کسی را اذیت کنی و...آیا به راستی دنیا دو روز است؟ یا عمر دنیا میلیاردها روز از روزهای معمولی است؟!

منبع:حوزه نت
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.