تبیان، دستیار زندگی

قوانین مسابقات فتومیکروگراف، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

در این مسابقه لذت زیست و ..... رو همزمان می توان مشاهده کرد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 قوانین مسابقات فتومیکروگراف، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

رشته های مسابقه

- سلول های گیاهی یا جانوری
- گسترش میکروبی یا سلولی
- خلاقیت میکروسکوپی

مقطع سنی برای مسابقه: دوره دوم ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه
 قوانین مسابقات فتومیکروگراف، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
قوانین فتومیکروگراف
1-  هر گروه می تواند تنها یک نمونه اسلاید در هر شاخه ارایه دهد.

2- رنگ آمیزی زیستی اسلاید باید در جشنواره توسط اعضای گروه انجام شود.

3- دخالت و راهنمایی مشاور در حین انجام مسابقه ممنوع می باشد و سبب حذف گروه می شود.

4- هر گروه موظف است رنگ های اختصاصی و تمام ابزارها و وسایل مورد نیاز خود (به استثنای میکروسکوپ) را به همراه بیاورد.

5-  هر گروه 1 ساعت زمان دارد تا رنگ آمیزی خود را انجام داده و اسلاید را زیر میکروسکوپ قرار دهد و از آن تصویربرداری کند.

6- اسلاید ها پس از رنگ آمیزی و مشاهده زیر میکروسکوپ توسط اعضای گروه، جهت داوری به هیئت داوران نشان داده می شود.

7- هر گروه پیش و پس از انجام مسابقه به پرسش های داوران پاسخ خواهد داد. پرسش ها روش کار، مشخصات نمونه و میزان دانش اعضای گروه نسبت به نمونه رنگ آمیزی شده یا مکانیسم رنگ آمیزی را مورد بررسی قرار می دهند.

8- در بخش خلاقیت میکروسکوپی که امسال برای اولین بار برگزار می شود، هر گروه می توانند از هر نمونه جالب و بی جان مثل برش عرضی سوزن ، کریستال های شیمیایی و ... استفاده نماید . زیبایی و خلاقیت در این بخش بیشترین امتیاز را دارد و گروه ها می توانند از کاغذ های رنگی برای پس زمینه یا نورپردازی برای تهیه تصویر استفاده نمایند . هم چنین در صورت نیاز می توانند از استریومیکروسکوپ نیز استفاده نمایند .

9- امتیاز دهی بر اساس موارد زیر انجام می شود:
1- کیفیت و تکنیک رنگ آمیزی
2- وضوح اجزا و تصویر
3- تعداد و تنوع اجزای نمونه
4- نحوه کار با میکروسکوپ
5- مشارکت و همکاری اعضای گروه
6- ابتکار، خلاقیت و نوآوری در کار
7- میزان تسلط اعضای گروه
8- کیفیت اجرای قوانین


بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی