تبیان، دستیار زندگی

فواید آیات منسوخ در قرآن

چرا آیات منسوخ با وجود از دست دادن اثر خود، از قرآن حذف نشده اند؟! مثل آیاتی که فقط در مکه کاربرد داشته اند. آیا این آیات در آینده ممکن است مصداقی بیابند؟ یا جهت حفظ کل قرآن حفظ شده اند؟ چه هدف و حکمتی در این است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
آیات ناسخ ومنسوخ
سوال
چرا آیات منسوخ با وجود از دست دادن اثر خود، از قرآن حذف نشده اند؟! مثل آیاتی که فقط در مکه کاربرد داشته اند. آیا این آیات در آینده ممکن است مصداقی بیابند؟ یا جهت حفظ کل قرآن حفظ شده اند؟ چه هدف و حکمتی در این است

پاسخ

آیات قرآن کریم تنها برای یک هدف نازل نشده است که با رسیدن به همان یک هدف، تاریخ مصرف آنها تمام شود. بلکه برای اهداف متنوع و متعددی نازل شده است که یکی از آن اهداف، حکم تشریعی آیات است، که گاهی حکم تشریعی آیه ای طبق مصلحت الهی نسخ می شود. روشن است که با نسخ شدن یک هدف (حکم تشریعی) اهداف دیگر از بین نمی رود. زیرا اهمیت قرآن، تنها در جنبه تشریعی آن نیست. بلکه جنبه های دیگر قرآن چون: اعجاز بیانی و.. . نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید همیشه ثابت و استوار باقی بماند.
افزون بر این، نفس وجود آیات ناسخ و منسوخ در قرآن، سیر تدریجی و مراحل تشریع احکام را نشان می دهد و این خود، ارزش آموزشی و نیز تاریخی، دینی دارد و مراحل تکامل شریعت را بیان می کند.[1]

پی نوشت

[1] ر.ك: محمد هادى معرفت، علوم قرآنى، ص 269.

منبع:حوزه نت
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.