تبیان، دستیار زندگی

کاربرد نانو کپسول در جلوگیری و کنترل آفات - جلسه هشتم

نانوكپسول اسانس گیاه زنیان جایگزینی مناسب برای آفت كش های مصنوعی
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بخش پروژه های دانش آموزی - الهام گارسچی

اهداف جلسه:
·آشنایی با نانوكپسول اسانس گیاه زنیان
·آشنایی با نانوكپسول گیاه ورکواز
·آشنایی با نانوكپسول گیاه چای
·آشنایی با نانو کپسول سیر
·آشنایی با تهیه عصاره چای
·آشنایی با روش تهیه نانو کپسول

وسایل مورد نیاز:
·کامپیوتر مجهز به اینترنت

مقدمه
8-1 نانوكپسول اسانس گیاه زنیان
نانوكپسول اسانس گیاه زنیان جایگزینی مناسب برای آفت كش های مصنوعی:
این فرمولاسیون نانوكپسول علاوه بر خاصیت دوركنندگی عوارض سمیت پس از تغذیه در شب پره پشت الماسی را در پی دارد. در دهه های اخیر، فرمولاسیون های جدیدی از حشره كش های گیاهی به عنوان جایگزینی مناسب برای آفت كش های مصنوعی توسعه یافته است.
کاربرد نانو کپسول
نتایج حاصل نشان داد كه سمیت تنفسی اسانس كپسوله نشده گیاه زنیان در مقایسه با اسانس نانوكپسوله شده در مدت زمان ۲۴ ساعت روی تخم و حشره كامل ۱/۷۱ و ۲/۵۸ برابر بیشتر است، اما اثرات دوركنندگی نانوكپسول اسانس گیاه زنیان پس از۲۴ ساعت به طور معنی داری بیشتر از اسانس خالص بود. اسپری كردن می توان به اثر حشره كشی قابل قبول دست یافت. همچنین فرمولاسیون نانوكپسول علاوه بر خاصیت دوركنندگی عوارض سمیت پس از تغذیه در شب پره پشت الماسی را در پی دارد.

8-2 نانوكپسول گیاه ورکواز
با آغاز فصل بهار و زنده شدن طبیعت انواع گیاهان خوراکی و دارویی در دشت و کوهها، لابلای صخره ها و زمینهای کشاورزی به طور خودرو رشد می کنند که خود منبع غذایی بسیار مقوی محسوب می شود.ورکواز از خانواده تره می باشد که به دلیل ترکیبات گوگردی بوی نامطبوعی از آن منتشر میشود و باعث دفع گیاهان اطراف خود می گردد.
کاربرد نانو کپسول
8-3 نانوكپسول گیاه چای
به نقل از هایپرکلابز :تانین: یك پلی فنول تلخ مزه میباشد. كه اثر آن در بدن آرام بخشی سیستم عصبی مركزی انسان میباشد. یك عیب تانن این است كه از جذب مواد معدنی به ویژه آهن ممانعت میكند. به دلیل مزه تلخ این ماده موجود در چای باعث دفع حشرات میشود و از آن فراری هستند.
کاربرد نانو کپسول
8-4 نانو کپسول سیر
برخی افراد عاشق سیر هستند و برخی از آن متنفرند. حشرات نیز به نظر میرسد همین واکنش را در مقابل سیر دارند. برخی از حشرات هیچ مشکلی با سیر ندارند در حالی که برخی دیگر از آنها به گونه ای از سیر فرار میکنند که انگار با دشمنی خونخوار مواجه شده اند. کنترل آفت گیاهان با سیر، روشی غیر سمی و طبیعی، کم هزینه و ساده است که هیچ عوارضی به دنبال ندارد.و این به دلیل بوی تند سیر است و حشرات از بوی تند همانند تلخی فراری هستند.
کاربرد نانو کپسول
برخی از حشراتی که با اسپری سیر میتوانید از گیاهان دفع کنید عبارتند از:
-   شته ها
-  مورچه ها
-  سوسکها
- کرم صد پا یا کاترپیلار
- مگس سفید
-  موریانه ها

8-5 تهیه عصاره چای
مواد لازم:
چای خشک 5 گرم
اتانول 5 میلی لیتر
آب مقطر10 میلی لیتر
هیدرو کلریک اسید
ابتدا 5 گرم چای خشک را درون هاون کامله پودری شکل میکنیم تا کاملا ساییده شود.
کاربرد نانو کپسول
سپس درون بشری 5 میلی لیتر اتانول میریزیم و چای ساییده شده را به همان بشر اضافه می کنیم.
کاربرد نانو کپسول
سپس به بشر 10میلی لیتر آب مقطر اضافه میکنیم و به مدت 45 دقیقه روی هیتر استیرر میگذاریم تا محلول همگنی را به ما بدهد.
کاربرد نانو کپسول
سپس درون آن 5 قطره هیدرو کلریک اسید میریزیم باید مواظب باشیم چون گازی سمی به وجود می آید.
کاربرد نانو کپسول
و دوباره روی هیتر استیر گذاشته می شود تا کاملا یکنواخت شود.
کاربرد نانو کپسول
سپس به وسیله قیف و کاغذ صافی عصاره آن را میگیریم .
کاربرد نانو کپسول
8-6 روش تهیه نانو کپسول
مواد لازم:
اوره 5 سی سی
فرم آلدهید 37%  5 سی سی
آب 30 سی سی
هیدروکسید سدیم 10%
امولسی فایر2%
ابتدا اوره و فرم آلدهید37% را به مقدار 5 سی سی درون بشری می ریزیم و سپس درون آن 30 سی سی آب میریزیم ph آن را اندازه می گیریم باید بین 9-8 ولی 4 است پس باید به آن یک قلیایی اضافه کنیم پس قطره قطره هیدروکسید سدیم به آن اضافه می کنیم با اضافه کردن 3 قطره پی اچ به 9 می رسد آن راروی هیتر استیرر میگذازیم تا 45 دقیقه هم بخورد.
کاربرد نانو کپسول
سپس به آن امولسی فایر2%  را اضافه میکنیم.
کاربرد نانو کپسول
کاربرد نانو کپسول
نتیجه گیری
اسانس های گیاهی نانوكپسول شده به منظور رهایش كنترل شده، حفظ مواد موثره منطبق با شرایط فیزیكی، شیمیایی خواص بیولوژیكی اسانس نحوه ی اثر، نحوه ی كاربرد و نوع محصول طراحی و ساخته شده اند. استفاده از اسانس های گیاهی نانوكپسول شده منجر به افزایش راندمان، كاهش سرعت تبخیر، به حداقل رساندن اثرات منفی شرایط محیطی بر روی اسانس و كاهش تعداد دفعات كاربرد اسانس می شود. یكی از دلایل محدود بودن استفاده از اسانس های معمولی عدم پایداری آن در شرایط مزرعه است.
در این راستا با بهره گیری از فرمولاسیون نانوكپسول سازگاری این مواد با شرایط محیطی حاصل می شود. به دلیل آن كه با به كار گیری اسانس هاس گیاهی نانوكپسول شده، زمان و سرعت رها سازی اسانس تدریجی می شود، میزان تماس آفت با سم افزایش می یابد كه در پی آن میزان كنترل آفت با موفقیت بیشتری همراه است. اعتقاد بر این است كه استفاده از اسانس های گیاهی نانوكپسول شده موثرترین و در عین حال ساده ترین شیوه كاهش خسارت آفات و افزایش كارایی اسانس است.
مسلما با به كارگیری فناوری نانو در بهینه كردن فرمولاسیون اسانس ها، می تواند سهم بسزایی در كاهش مصرف سموم شیمیایی، صرفه جویی در هزینه های تولید و جلوگیری از اثرات سوء زیست محیطی داشته باشد

تکلیف1: با توجه به مطالب ارائه شده در این درس عصاره گیاهان آموزش داده شده را تهیه نمایید.
تکلیف2: مطالب این درس را مطالعه نمایید سپس نانو کپسول بسازید.
محل بازدید/ اردو/ خرید: ________
منابع مطالعه: __________
تنظیم: زینب شاه مرادی