تبیان، دستیار زندگی

قوانین مکاسیستم سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

این مسابقه جذاب و هیجان انگیز در کمال آرامش و دقت برگزار خواهد شد
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
قوانین مکاسیستم سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

-         شرکت کنندگان می بایست در قالب یک گروه باشند.
-         تعداد نفرات هر گروه باید حداقل 2 و حداکثر 5 نفر باشند.
-         تعداد گروه های شرکت کننده از هر مدرسه محدودیت ندارد.
-         هر گروه داوطلبی، می بایست ماشین خود را در محل مسابقه و در حضور هیئت داوران بسازد و راه اندازی کند.
-         همه تیم ها در یک محوطه و به صورت هم زمان به رقابت خواهند پرداخت. هر تیم در محوطه مسابقه جایگاه مخصوص به خود را دارد که باید در آنجا مستقر باشد.
-         مدت زمان مسابقه 3 (سه) ساعت خواهد بود.
-         فقط دانش آموزان مجاز به حضور در زمین مسابقه هستند. حضور افراد متفرقه با نظر داور باعث حذف تیم می گردد.
-         افراد متفرقه فقط در حمل و نقل وسایل مجاز به همراهی دانش آموزان می باشند.
-         از ساعت 8 صبح تیم ها موظف به حضور در سالن و آماده سازی ماشین خود می باشند.
-         ماشین باید هدف مشخصی را در نهایت انجام دهد.
-         ماشین های ساده عبارتند از: اهرم، قرقره، چرخ و محور، سطح شیبدار، گوه، پیچ (مارپیچ). استفاده از هر کدام از ماشین های ساده امتیاز جداگانه دارد.
-         ماشین پیچیده شامل ترکیب ماشین های ساده است. برای استفاده از ماشین های پیچیده، تیم ها موظفند از ماشین های پیچیده ساخته شده موجود در عرف بازار استفاده کنند یا ماشین پیچیده خود را زمان مسابقه بسازند.
-         ماشین های تکرار شونده شامل امتیاز ویژه می گردند.
-         تیم ها به جز ریل های رولینگ بال، وسیله تکرار ماشین و 6 ماشین ساده مجازند از 2 فرآیند یا ماشین پیچیده دیگر استفاده کنند.
-         در مدت مسابقه هیئت داوران به تیم ها نظارت دارند و از تیم ها سوالاتی را می پرسند تا عملکرد تیم ها را مورد ارزیابی قرار دهند. این امتیاز شامل کار گروهی، تقسیم وظایف، نظم گروهی، توانایی فنی، خلاقیت و پیچیدگی، زیبایی و تمیزی ساخت می باشد.
قوانین مکاسیستم دوره دبستان، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
-         نحوه محاسبه امتیازات به صورت زیر می باشد:
1-    اجرای هدف مشخص: 0-20 امتیاز
2-    ریل های رولینگ بال: 0-100 امتیاز
3-    تعداد ماشین های ساده: 0-60 امتیاز
4-    تعداد ماشین پیچیده: 0-40 امتیاز
5-    ماشین تکرار شونده: 70 امتیاز
6-    کار گروهی و تقسیم وظایف: 0-40 امتیاز
7-    نظم گروهی: 0-40 امتیاز
8-    توانایی فنی: 0-20 امتیاز
9-    خلاقیت و پیچیدگی: 0-20 امتیاز
10-   زیبایی و تمیزی ساخت: 0-20 امتیاز
مکاسیستم متوسطه
- هر مدرسه به تعداد نامحدود می تواند تیم شرکت کننده در مسابقه داشته باشد.
- هر تیم فقط با یک ماشین می تواند در مسابقه شرکت کند، ماشین های مشابه حق شرکت در مسابقه ندارد.
- تیم ها حق استفاده از اسپانسرهای شخصی برای تامین هزینه های کار خود را دارند.
- فقط دانش آموزان حق حضور در زمین مسابقه را دارند. هرگونه حضور افراد متفرقه باعث حذف تیم از مسابقه خواهد شد.
- تعداد اعضا هر تیم حداقل 2 نفر و حداکثر 5 نفر است.
- مسابقه قسمت اول: فقط دانش آموزان دوره اول متوسطه مجاز به شرکت در این قسمت هستند.
- مسابقه قسمت دوم: فقط دانش آموزان دوره متوسطه دوم مجاز به شرکت در این قسمت می باشند.
- ماشین ها باید توسط دانش آموزان ساخته شده باشند.
- چیدمان و نصب وسایل ماشین ها فقط توسط دانش آموزان باید انجام شود. سرپرست تیم حق دخالت در چیدمان و نصب در زمان مسابقه را ندارد.
- کسانی که جزئی از تیم نیستند می توانند در حمل و نقل ماشین ها و وسایل مربوط کمک کنند.
- هر ماشین باید خروجی خاص و تعیین شده ای را انجام بدهد.
- حداقل مرحله هر ماشین در قسمت اول 15 مرحله و در قسمت دوم 20 مرحله است.
- حداکثر مرحله هر ماشین در قسمت اول 25 مرحله و در قسمت دوم 30 مرحله است.
- تیم ها حداکثر 20 دقیقه پس از اعلام رسمی شروع مسابقه فرصت آماده سازی دارند. پس از آن داوری تیم ها شروع می شود.
- تیم ها حداکثر 20 دقیقه پس از رکوردگیری اول زمان دارند تا ماشین را برای رکوردگیری مجدد آماده سازی کنند.
- از ساعت 8 صبح تیم ها موظف به حضور در سالن و آماده سازی ماشین خود می باشند.
- ابعاد ماشین، فضایی مکعب به ضلع 100 سانتیمتر نباید بیشتر اشغال کند. هرگونه افزایش از هر جهت باعث کسر امتیاز می گردد.
- هر رکورد باید کمتر از 2 دقیقه انجام شود. رکوردهای با زمان بیشتر حذف خواهند شد و باعث کسر امتیاز می گردد.
- استفاده از شعله آتش (فندک، کبریت، شمع و...) مواد محترقه، منفجره و کلیه ابزار و مواد خطرناک، در صورتی که بی خطر بودن آن توسط داوران تایید گردد.
- استفاده از موجودات زنده در ماشین ممنوع است.
- آسیب زدن به زمین یا شرایط مسابقه قطعاً منجر به حذف تیم از مسابقه خواهد شد.
- هر مداخله تیم در روند اجرا ماشین حین رکوردگیری امتیاز منفی به دنبال دارد.
- مجموع امتیازات 100 امتیاز است و نحوه اختصاص آن در زیر توضیح داده شده است.
- قبل از شروع کار ماشین، روند کارکرد دستگاه را یکی از افراد تیم به طور مختصر به داوران توضیح می دهد.
- ماشین باید در هر دو رکوردگیری عملکرد یکسان داشته باشند.
- مستند سازی در یک ورق A3 یا A4 ضروری است که شامل نقشه دستگاه و کلیه مراحل به طور مشخص باشد.
- تیم ها موظف هستند به سوالات داوران در مورد ماشین خود پاسخ دهند. کامل بودن جواب در مورد مراحل مختلف و نحوه عملکرد هر مرحله ضروری است.
- کلیه وسایل برقی مورد استفاده از لحاظ امنیت باید توسط داوران تایید گردد.
- هر فعالیتی که باعث خسارت به تیم های دیگر شود باعث حذف تیم می گردد.

ساخت ماشین: ( 39 امتیاز)

- پیچیدگی: 10 امتیاز
قسمت اول: 15-20 مرحله 5 امتیاز 20-25 مرحله 10 امتیاز
قسمت دوم: 20-25 مرحله 5 امتیاز 25-30 مرحله 10 امتیاز

- وسایل روزانه: 0-5 امتیاز
آیا ماشین از وسایل روزمره استفاده متفاوت کرده است؟

- طنز: 0-5 امتیاز
آیا ماشین شامل مرحله یا قسمت طنز می شود؟

- داستان و تم: 14 امتیاز
آیا مراحل داستان خاصی را دنبال می کند؟

- زیبایی و تمیزی ساخت: 0-10 امتیاز
میزان هنرمندانه و تمیز بودن ساخت ماشین چقدر است؟

آیا کلیه مراحل قابل دیدن هستند؟

عملکرد ماشین: (46 امتیاز)
- عملکرد مراحل ماشین: 10 امتیاز برای هر رکوردگیری

عملکرد اول: ( 10 امتیاز، -2 امتیاز به ازاء هر دخالت در عملکرد ماشین)
عملکرد دوم: ( 10 امتیاز، -2 امتیاز به ازاء هر دخالت در عملکرد ماشین)

نکته: اگر در یک مرحله از عملکرد ماشین چندین دخالت صورت بگیرد یک دخالت محسوب می شود.

- کارآئی ماشین: 0-10 امتیاز
0 امتیاز: ماشین در مکان های مختلف و متفاوتی در دو رکوردگیری به مشکل برخورد کند.
10 امتیاز: ماشین در هر دو رکورد گیری کاملا بدون مشکل رکوردگیری را انجام دهد.

- انجام هدف: 0، 8 یا 16 امتیاز
هدف در هیچ کدام از رکوردگیری ها درست انجام نشود: 0 امتیاز
هدف در یک رکوردگیری درست انجام شود: 8 امتیاز
هدف در هر دو رکورد گیری درست انجام شود: 16 امتیاز

کار تیمی: (10 امتیاز)

- همراه داشتن نقشه ماشین: 5 امتیاز
- توضیح کامل نحوه عملکرد ماشین: 5 امتیاز

جریمه ها: 0 تا -30 امتیاز

- تخلف از قوانین: 0 الی -15 امتیاز
آیا جنبه های مختلف ماشین قوانین را رعایت کرده است؟
- بیرون زدگی اجسام: 0 الی -15 امتیاز

-5 امتیاز برای هر جسمی که از ابعاد ماشین خارج شود.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی