تبیان، دستیار زندگی

کارگاههای آموزشی روابط عمومی

این کارگاه با هدف تبیین گامهای اساسی در آشنایی با روابط عمومی خلاق و چگونگی توسعه خلاقیتهای کارآمد در روابط عمومی و چگونگی توسعه خلاقیتهای کارآمد در روابط عمومی طراحی شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
روابط عمومی
عناوین کارگاه های آموزشی

####### کارگاه روابط عمومی خلاق و انتقال از روابط عمومی قدیم به جدید: ضرورت اصلاحات بنیادین
دکتر سعید رضا عاملی – استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمریکای دانشگاه تهران

 

- سرفصل ها

- بیوگرافی

 

####### کارگاه چگونگی توسعه خلاقیت های کارآمد در روابط عمومی
دکتر حسن بشیر - استاد دانشگاه امام صادق (ع)

 

- سرفصل ها

- بیوگرافی