تبیان، دستیار زندگی

وصیتنامه شهید شهرام کاوه

خدایا من هرچه به خود و عمر خود نگاه می‌كنم چیزى را كه براى تو باشد به انجام نرسانده ام و آنچه را كه سایه رضا و خشنودى تو باشد نكرده ام و همه گناه و معصیت است خدایا گرچه رویى ندارم اما بجز تو هم كسى را ندارم و نمى شناسم كه قادر به بخشندگى گناهانم باشد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
  
شهید شهرام کاوه
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدالله رب العالمین
سپاس خداى بزرگ و آفریدگار جهان و جهانیان كه نعمت موجود و هستى را به بندگانش عطا فرمود و سپاس بى كران را كه راه دایت و رستگارى را با فرستادن پیامبران بر بنده ضعیفش گشود تا با شكر نعمت او به مقصد برسند و سپاس خداى متعال و رحمان و رحیم و مهربانى را كه لطف حركت در ارهش را بر این بنده بى چیز نمود تا فرمانش را بجان و دل بخرد و در آرزوى پذیرش او مشتاق باشد. درود فراوان بر رهبر كبیر انقلاب اسلامى كه حجت و نعمت خدا در نیابت امام زمان (عج ) بر ماست و درود بر همه امامان وشهداى انقلاب اسلامى از اول تا آخر كه همه مدیون ایثار و شهادت آنان هستیم. پروردگارا این بنده حقیر با همه روسیاهى و با همه دریدگى پرده عصمت و با همه بیمارى قلب و گناه و حجاب و تسلط نفس و ضعف عقل در حالى كه خجالت زده از بزرگى و بخشندگى توست امید واثق به عفو تو دارد و در همه حال شهادت به یكتایى تو دارد كه تنها یار و پناهگاهش تو بوده اى و هستى و خواهى بود و شهادت‌مى دهد كه محمد (ص ) بنده فرستاده توست و شهادت مى دهد كه امام على (ع ) و فرزندان او تا حجه بن الحسن العسكرى (عج ) ولى و حجت تو هستند.
خدایا من هرچه به خود و عمر خود نگاه می‌كنم چیزى را كه براى تو باشد به انجام نرسانده ام و آنچه را كه سایه رضا و خشنودى تو باشد نكرده ام و همه گناه و معصیت است خدایا گرچه رویى ندارم اما بجز تو هم كسى را ندارم و نمى شناسم كه قادر به بخشندگى گناهانم باشد چرا كه حیات همه با تو است. خدایا این بنده را بپذیر و گناهش را ببخش. اما آنچه بعنوان وصیت دارم اول از همه افرادى كه به نحوى مرا مى شناسند مى خواهم كه مرا حلال كنند و بر من ببخشند و بالاخره التماس دعا دارم ثانیا اینكه این انقلاب بر پایه مكتب و امامت و شهادت به یارى و پشتیبانى خداى متعال ؟؟؟ مختلف پیروز همین سه پایه استوار بوده است. لذا است كه تمام یامت همه برادران و خواهران با تمام امكانات و از روى عشق رعایت این سه اصل را در همه اصول نمایند و همیشه توحید كلمه و كلمه توحید را مدنظر داشته و جان امور كنند. باشد كه بر این شكر خدا هم نعمات و پیروزیها را به ما عطا كند. همه كارها را براى خدا و فقط براى او انجام دهند كه حیات همه چیزها در این رابطه معنى می‌دهد و غیر از این نابود و فناست. خدایا تو توفیق كار در راهت و برایت و بخاطرت را به ما عطا كن. به برادران اتحادیه و انجمن ها بخصوص برادران انجمن اسلامى مخابرات الحمدلله شما بهتر از من مى دانید لاكن به حد تاكید مى گویم كه مطیع امام باشید و قبل از همه اصول اخلاق اسلامى را فرا گرفته و متصف بدان شوید حدود شرع و عقل را در همه امور رعایت نمائید و دراین مهم در تماس با روحانیت مبارز و در خط امام باشید در همه كارها نظم و تقوى را به فرمایش على (ع ) رعایت نمائید تا پیروز باشید و سرانجام مرا ببخشید خدا یار و یاورتان باشد. و به برادران همكارانیكه در این برهه از زمان موقعیت ها و شرایط را در نظر داشته باشید و كار را براى خدا انجام بدهید و فقط براى او رعایت شرع و اخلاق اسلامى را در همه امور بكنید البته شما بزرگتر و آقاى ما هستید لاكن از این برادر ؟؟/ امت خدا یارتان باشد و به امید بخشش و حلال بودى شما. و اما به خانواده پدر و مادر و عمو و زن عمو و دیگران و همه بالاخره با اینكه از رفتن من ناراحت بودید و من هم مى دانستم لذا تكلیف شرعى بود و مرا ببخشید و هرچند من ناتوان از خدمت براى شما بودم و كارى نكرده ام لاكن مرا عفو كنید بیاد خدا باشید و همه چیز را از او بخواهید و براى او بخواهید كه او قادر و حاكم به امور هست. من این راه را به حسب تكلیف شرعى به امر خداى متعال و به اطاعت امام عزیز و بزرگمان درانجام یك وظیفه در حركت انقلاب اسلامى عزم كرده ام باشد كه خدا بپذیرد و صلاح در دست اوست. هرچه خدا بخواهد ما رضاى بدان هستیم ما شیعیان پروان راه على (ع ) و فرزندان او هستیم و در خط سرخ حسین (ع ) گام برمیداریم كه نجات و رستگارى ما دراین است. و اما مطالب خصوصى كه آنچه را كه به ؟؟؟ داده ام قصدم بلاعوض بوده است و براى خودش همین طور هم كه از دیگران طلب دارم اگر داشتند بیاورند و بدهند كه خودشان مى آورند چیزى دیگرى ندارم. بجز كتابها كه مقدارى از آنها مال شهید جهاد است و د راختیار ؟؟؟ باشد و استفاده كند رعایت یكدیگر را بكنید و بیاد خدا باشید كه همه ما از او هستیم و بسوى او باز مى گریدم. من از همه اول از خداى متعال و دیگر از همه برادران و خواهران طلب بخشش مى كنم و باز تاكیدمی‌كنم كه همیشه بیاد خدا باشید و براى او كار كنید و این سه پایه را رعایت كنید مكتب امامت و شهادت و در همه حال پیامدار آن ابشید خدا به همه توفیق دهد. پروردگارا امام را در پناه خودت حفظ و پیروز بگردان پروردگارا امام ما را تا انقلاب مهدى (عج ) در پناهت حفظ و موئید بفرما پروردگارا دشمنان اسلام را از آمریكات گرفته تا اسرائیل و صدام تا شرق و متجاوز همه را نابود و خواربگردان پروردگارا ما را ببخش و پاك در قیامت محشور بگردان پروردگارا همه مریضهاى اسلام بخصوص رزمندگان معلول و مجروح را شفاى عاجل و صبر عنایت كن. پروردگارا صبر جمیل به همه امت مسلمان ما عطا كن. خداحافظ همگى شما

درباره شهید  
نام:  شهرام
نام خانوادگی:کاوه
 نام پدر:علی محمد
تاریخ تولد:1350/10/12
تاهل:مجرد
محل شهادت:سردشت
تاریخ شهادت:1374/08/02
محل تولد:شیراز
منبع:فاتحان