تبیان، دستیار زندگی

آیا زن می تواند در ضمن عقد ازدواج شرط کند که شوهر او با زن دیگری ازدواج نکند؟

ازدواج دوم ولو با تخلف از شرط باطل نیست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 آیا زن می تواند در ضمن عقد ازدواج شرط کند که شوهر او با زن دیگری ازدواج نکند؟

پاسخ:
◀️ آیات عظام : امام، بهجت،خامنه ای ، فاضل، مکارم، نوری : خیر این شرط صحیح و نافذ نیست .ولی اگر شرط کند که زن وکیل باشد از طرف شوهر که چنانچه شوهر ازدواج مجدد کرد خود را طلاق بدهد صحیح است.

 آیات عظام: تبریزی ، سیستانی، صافی: بله این شرط صحیح و نافذ است و اگر شوهر بعد از ازدواج به این شرط عمل نکرد و ازدواج مجدد کرد گناه کرده است.

دو نکته:

1⃣ در عقد نامه های رسمی ایران شرط دوازدهم از شروط ضمن عقد این است که مرد بدون رضایت همسر اول زن دیگری نگیرد

2⃣ ازدواج دوم ولو با تخلف از شرط باطل نیست.منبع: امام استفتائات جلد 3س 55.مکارم استفتائات ج2 س907.فاضل جامع المسائل ج1 س 1533.نوری همدانی استفتائات ج2 س 637.سیستانی منهاج ج3 مساله 333.تبریزی منهاج .ج2 مساله 1395.صافی جامع الاحکام ج2 ص 1255.


مرکز نشر احکام
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.