تبیان، دستیار زندگی

دلایل وجود خدا برای آنها قانع کننده نیست!

برخی شبهه افکنان، در ادله اثبات خدا مناقشه کرده و می‌گویند که دلایل وجود خدا برای آنها قانع کننده نیست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دلایل وجود خدا برای آنها قانع کننده نیست!


خداشناسی یک موضوع فطری است[عنکبوت/61] و هر انسان پاک فطرتی، پی به وجود او می‌برد.

برخی شبهه افکنان، در ادله اثبات خدا مناقشه کرده و می‌گویند که دلایل وجود خدا برای آنها قانع کننده نیست.

جواب

نکته اول: در جواب افرادی که ادله اثبات خدا را زیر سوال می برند و به تبع منکر وجود خدا می شوند باید علت این انکار را بدست آوریم.

 آنچه مسلم است این براهین آن طور که آنان ادعا می کند بی پایه و اساس نیستند؛ چرا که انسانها و دانشمندان بیشماری کارآمدی آنها را قبول کرده و در استدلال های خود از آن بهره جسته اند اگر این چنین بود که منکرین خدا ادعا می کنند هیچ گاه دانشمندان مباحث فلسفه و کلام آن ادله را دست مایه استدلال های خود قرار نمی دادند.

منبع»
کانال نشر معارف قرآن و حدیث


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.