تبیان، دستیار زندگی

بچه ام دارد می میرد، چه کنم ؟

بچه گاوی را جلوی مادرش سر بریده ای ؛ و این عوض همان است!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
بچه ام دارد می میرد، چه کنم ؟

یکی از شاگردان شیخ می گوید :

" سلاخی نزد جناب شیخ آمد و عرض کرد :

بچه ام دارد می میرد، چه کنم ؟

شیخ به او گفت : " بچه گاوی را جلوی مادرش سر بریده ای ؛ و این عوض همان است!

منبع:

کانال تذکرة الاولیاء

 
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.