تبیان، دستیار زندگی

رساله در الفاظ کفر!

اگر چه نوع کلماتی بر زبان بیاوری، کافر می شوی. در باره مسائل کلامی، فقهی و در زندگی روزمره.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
رساله در کفر
اگر چه نوع کلماتی بر زبان بیاوری، کافر می شوی. در باره مسائل کلامی، فقهی و در زندگی روزمره. این اختصاصی فقه حنفی است. این نمونه یک رساله فارسی است.

منبع : کانال رسول جعفریان
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.