تبیان، دستیار زندگی

همسران سازگار؛ راهکارهای سازگاری

کتاب حاضر با عنوان «همسران سازگار» نوشته علی حسین زاده که در ۳۵۹ صفحه به نگارش درآمده و توسط انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره به چاپ رسیده است، کتابی است که در مورد راهکار های سازگاری با همسر، به زن و شوهرها آگاهی های لازم را می دهد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
همسران سازگار؛ راهکارهای سازگاری


از دیدگاه اسلام برای پیمودن نردبان صعود و رسیدن به کمال انسانی، ازدواج و تشکیل خانواده جایگاه ویژه ای دارد. در محیط و کانون خانواده ای که براساس معیارهای اسلامی و انسانی تشکیل شده است، آسایش تن و آرامش جان و روان انسان تأمین می شود. خداوند منان زن و مرد را به صورتی آفریده است که بتوانند پیوسته در منطقه جذب و انجذاب همدیگر قرار گیرند و عمیقاً مجذوب یکدیگر شوند و نقش آرامش گری خود را ایفا کنند. بدیهی است در وصول به این هدف، سازگاری نقش مهمی دارد. کسانی که می خواهند زندگی موفقی داشته باشند، باید عوامل سازگاری را به خوبی بشناسند و بدان پای بند باشند. در این میان بیشترین سهم در سازگاری و نشاط همسران از آن عوامل اخلاقی است که مطالب این کتاب نیز با همین مبنا نوشته شده است چرا که اگر اخلاق به معنای واقعی کلمه در زندگی اجرا شود زندگی در مسیر شیرین خودش حرکت خواهد کرد.
این کتاب که با بیانی ساده و روان، توانسته است مخاطبان زیادی را به طرف خودش جذب کند و در طی چند سال، چاپ های متعددی را به خودش دیده که د ر سال ۱۳۹۱چاپ سیزدهم این کتاب انجام گرفته است، در ۳ بخش نوشته شده است که اهم مباحث این کتاب عبارتند از: عوامل اخلاقی ،عوامل رفتاری و عوامل جسمانی و جنسی موثر در سازگاری، که هر بخش به تفصیل بیان می شود.