تبیان، دستیار زندگی

آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم

در این بخش با انواع هواپیماها آشنا می شوید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : یگانه داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
اهداف جلسه:
.    افزایش تمرکز
.    بالا بردن درک سه بعدی
.    آشنایی با علم پرواز
.    بازی با علم ریاضیات و مهندسی
.    آشنایی با قوانین آیرودینامیک

 وسایل مورد نیاز : یک عدد برگه A4

انواع هواپیماها

1.     گلایدر دور ساده
مانند یک دارت، باید خوب عمل کنید... اما به نظر نمی‌رسد که تا به حال چیز زیادی دیده باشید. این هواپیما، شرایط صحیح پرواز و تاکردن‌  مناسب را می‌طلبد.

1-   از یک تکه کاغذ نوشتن استفاده کنید و از وسط آن را تا بزنید.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم
2-  بال را به سمت پایین تا بزنید. نقطه A باید به سمت لبه کاغذ برود. فاصله بین B,C باید برابر با فاصله D,E باشد ( حدود 5 سانتی‌متر). همین کار رابرای طرف دیگر هم انجام دهید.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم
3-    باله را به سمت پایین تا کنید به طوری که لبه‌ی F در امتداد لبه‌ی G قرار بگیرد. این کار را برای ضلع دیگر هم انجام دهید.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم
4-  دماغ هواپیما را به گونه‌ای پایین بیاورید که تقریباً به نقطه G برسد. تا باید از راس دماغه تا میانه بین H, I باشد. این کاررابرای طرف دیگر هم انجام دهید.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه اول
5-  پره بال را به موازات لبه‌ی بال به سمت پایین تا کنید ( به نقطه‌ی G) سپس بال را به سمت پایین و نقطه‌ی G تا کنید. لبه‌های تا شده پره باید به شکلی باشند که در امتداد نقطه‌ی G قرار بگیرند. این کار را برای طرف دیگر هم انجام دهید.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم
6-  بال ها را بالا بیاورید (به شکل g به گونه‌ای که راس دارت به سمت بالا قرار بگیرد و این وضعیت در بیشتر گلایدرها مشاهده می‌شود). در اینجا آماده پرتاب هستید.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه دوم
دستورالعمل پرتاب
در زاویه سطح، به نزدیک‌ترین فرد ممکن (پرتاب کننده) پرتاب انجام می‌شود. پرتاب باید به دقت انجام شود. ممکن است نیازمند این باشید که مفهوم پیشرفته ۵ را در آن اعمال کنید. بستن بدنه به وسیله نوار چسب باعث افزایش سرعت می‌شود و این کار باعث می‌گردد تا برخی افراد از آن تعجب کنند.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه دوم
2.     گلایدر بسیار ساده
این گلایدر آنقدر ساده است که حتی یک کودکِ خردسال هم می‌تواند آن را بسازد. این گلایدر، کمی زیبا به نظر می‌رسد و بنابراین شما زمان زیادی رابرای ساخت آن نیاز نخواهید داشت. هر کسی باشید چه سیاستمدار و چه وکیل یا یک حسابدار، ممکن است بخواهید این کار را تجربه کنید.

1)    کاغذ را از وسط ، براساس شکل نشان داده شده  تا بزنید. گوشه کاغذ A4 را در امتداد خط نشان داده شده تا زده و دوباره تای آن را باز کنید. این وضعیت باعث می‌شود  که موقعیت تای اول حفظ شود، اکنون تا را در امتداد خط AB انجام دهید.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم
2)    اضلاع را به سمت داخل تا کنید تا مرکز قسمت چین خورده مشخص شود.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم
3)    دماغه را به شکلی تا کنید که C,D، به لبه های E,F برسند.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه دوم
4)    تای هشتی را از وسط کاغذ بزنید.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم
5)    بالها را به شکل مناسب و براساس وضعیت نشان داده شده ، تا کنید.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم
6)    گلایدر بسیار ساده شما آماده پرواز است.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم
دستورالعمل پرتاب:
 پرتاب را در زاویه سطح و به آرامی انجام دهید. اگر پرتاب به شکل شدید صورت پذیرد، احتمال بازشدن تا وجود دارد. به هر حال با بکاربردن یکی از مفاهیم پیشرفته، این گلایدر می‌تواند سریع‌تر پرواز کند. میل خودتان است که بخواهید از چه دستورالعملی استفاده کنید.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه اول
3.     Elasto-Kinetic Jet (اسلینگ شوتر)
شما به آرامی در اتاق امتحان نشسته‌اید. اشکال ریاضیاتی درذهن شما در حال پرواز هستند و شما سعی می‌کنید قبل از پایان مهلت امتحان، معادلات را حل کنید. ناگهان جرقه‌ای از ذهن شما می‌گذرد و فرد ممتحن را پیش روی چشمتان می‌بینید! جرقه؟ خیر. این Elasto-Kinetic Jet است که او با کاغذ ساخته است.

1)    برای اینکه بتوانید این هواپیما را بسازید نیاز به نبوغ ریاضیاتی ندارید. گوشه‌های کاغذ را تا کنید ودوباره آن را باز کنید.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم
2)    گوشه‌ها را به شکلی تاکنید که راس کاغذ، از خط تای قبلی، بیشتر نشود.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم
3)    لبه‌های جدید را به شکلی تاکنید که به مرکز بخش تا شده و باز شده قبلی برسد.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم
4)    یک بار دیگر این کار را انجام دهید تا به مرکز چین قبلی برسید.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم
5)    تاکردن‌  را از نقطه چین نشان داده شده انجام دهید تا به لبه کناره‌های کاغذ برسید.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم
6)    ‌لبه‌ها را دوباره تا کنید تا کارهای لازم برای درنظرگرفتن وزن کاغذ صورت پذیرند.  کاغذ را از وسط به شکل هشتی تا کنید.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم
7)    به نقطه A توجه کنید. این عمل باعث می‌شود که اطمینان حاصل کنید تاخوردن به شکلی انجام شده است که می‌تواند در برابر فشارهای موجود مقاومت کند. سپس قسمت کوچکی را که نشان داده شده است، ببرید و بال‌ها را به سمت پایین تا بزنید. ممکن است بخواهید بالهای جانبی رانیز برای ثبات بیشتر طرح، روی کاغذ به وجود بیاورید. در این صورت می‌توانید لبه‌های بال‌ها را به سمت بالا تا بزنید.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم
8)    Elasto-Kinetic Jet را تکمیل کنید.
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم
پیشنهاداتی برای پرتاب
ابتدا از یک باند لاستیکی متوسط در بخش بریده شده استفاده کرده و با انگشتانتان بخش A را بگیرید (که در شکل ۷ نشان داده شده است). دستتان رابه عقب ببرید و عمل پرتاب را انجام دهید هر چه ارتفاع بیشتر باشد وشما قسمت عقب‌تری از بال را بگیرید، مطمئناً ارتفاع هواپیما کاغذی نیز بالا‌تر خواهد رفت. بهتر است که پرتاب را تا آنجا که می‌توانید با سرعت انجام دهید.

توجه: هنگامی که هواپیما را در امتداد دستتان به عقب ببرید واز دست مانند باند پرواز استفاده کنید، هواپیما به شکل بهتری پرتاب خواهد شد.

مطالب مرتبط:
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه اول
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه دوم
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه سوم
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه چهارم
آموزش ساخت هواپیماهای کاغذی - جلسه پنجم

بخش: پروژه های دانش آموزی، تهیه کننده: آقای یوسف ناصرزاده، تنطیم کننده: راضیه پورحسین