تبیان، دستیار زندگی

بهترین شوهر و بهترین زن برای ازدواج را بشناسید

غیرت، نجات، تقوی، خوش رفتار و گذشت، از ویژگی های مردان و همسران شایسته است. همچنین زن را باید به عنوان نیمی از جامعه بشری که از آغاز خلقت همتای مرد آفریده شده مورد توجه قرار داد و او را از همسان با مردان برخوردار کرد که فقط در صدد بیان حقوق زنان و شخصیت آنان به عنوان همسر شایسته در احادیث اسلامی به ویژگی هایی برخورد می کنیم که توجه به آنها سودمند است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
مرد، زن، شوهر، نجابت، غیرت، خوش اخلاق، پاکدامنی، صبور ، امانت دار،کلوب ازدواج ، انتخاب با چشمان باز
بهترین شوهر
 غیرت، نجات، تقوی، خوش رفتار و گذشت، از ویژگی های مردان و همسران شایسته است.
پیامبر (علیه السلام) فرمود:خیر رجا لکم التقی النقی السمح الکفین، السلیم الطرفین، البر بوالدیه، و لا یلجی عیاله الی غیره؛
بهترین مردان شما کسانی هستند که با تقوی و خوش قلب باشند، دست به سخاوت داشته باشند، چشم پاک باشند، با پدر و مادر خود خوش رفتار باشند(به محض زن گرفتن آنها را فراموش نکنند)و همسر خود را چنان ظلم نکند که دیگری که به دیگری پناه ببرد و بدترین مردان شما کسی است که به دیگران تهمت بزند، خسیس و نظر تنگ باشد (خرج زندگی نکند)، دشنام گو و بد زبان باشد، تنها می خورد و خیرش به دیگران نمی رسد، زن خود را کتک می زند، پدر و مادر او را آزار می دهد و عائله خود را به پناه بردن به بیگانه ناچار می سازد.
اگر به ویژگی های فوق چه در مورد زن گرفتن و چه شوهر کردن توجه شود و با شناخت، همسر آینده انتخاب شود، زندگی و ازدواج، موفق خواهد شد.
ویژگی های زن نمونه
زن را باید به عنوان نیمی از جامعه بشری که از آغاز خلقت همتای مرد آفریده شده مورد توجه قرار داد و او را از همسان با مردان برخوردار کرد که فقط در صدد بیان حقوق زنان و شخصیت آنان به عنوان همسر شایسته در احادیث اسلامی به ویژگی هایی برخورد می کنیم که توجه به آنها سودمند است.
خوش اخلاق
اخلاق و رفتار نیک و برخورد شایسته با شوهر از صفات خوب یک همسر شایسته است. شخصی حضور امام صادق (علیه السلام) رسید و عرض کرد: همسرم که بسیار با من همراه و موفق بود، فوت شده و تصمیم به ازدواج مجدد گرفته ام.
حضرت فرمود: اگر ناچار هستی (همسری انتخاب کنی)دقت کن چه کسی را به عنوان شریک برای زندگی ات انتخاب می کنی و می‌خواهی او را در مال و اسرارت شریک و مطلع سازی و چه کسی را شریک دین خود می کنی؟ کسی را انتخاب کن که خوشنام (مؤمن)بکر(دوشیزه)و دارای حسن رفتار و اخلاق شایسته باشد.
یار غمخوار در دین و دنیا باشد
در حدیث امام صادق (علیه السلام) به صفات دیگری نیز توجه شده است که فرمود:فامرئة ولود، ودود، تعین زوجها علی دهره، لدنیاه و آخرته و لا تعین الدهر علیهد
خانمی باشد بکر (شوهر نکرده باشد)، فرزند بیاوریم (عقیم و نازا نباشد)،مهربان باشد (خون گرم، خوش طبع)باشد، شوهر را در کار روزگار چه دنیایی و آخرت و دینی کمک کار و یار باشد و هیچ گاه سختی بر او تحمل نکند (مشکلات زندگی را افزایش ندهد، مشکل زا نباشد).
زن خوب از طلا بهتر است
امام رضا (علیه السلام) فرمود: زن گردنبند مرد است. پس دقت کن که چه نوع گردنبندی را بر خود آویزان می کنی؟ زن دارای قیمت نیست نه خوب آن و نه بد آن؛ زیرا بد آن را از خاک هم بی ارزش تر است و خوب آن ها هم قیمت ندارد؛ زیرا از طلا هم بهترند و چیزی معادل قیمت آنها نیست.
پاکدامنی و شوهر دوستی
رسول خدا (علیه السلام) فرمودند:ان خیر نسائکم الوالد، الوالد، العفیفة، العزیزة فی اهلها الذلیلة مع بعلها، المتبرجة مع زوجها، الحصان علی غیره، التی تسمع قوله و تطیع امره و اذا خلی بها بذلت له ما یرید منها؛
بهترین زنان شما آنهایی هستند که شوهر دوست باشند، پاکدامن باشند، در خانواده خودشان عزیز و مورد احترام باشند؛ ولی در برابر شوهر، کوچک و تسلیم او باشد، عشق باز با شوهر و پاکدامن با بیگانه باشد، از شوهر حرف شونده باشد، فرمان شوهر را اطاعت کند و هرگاه با شوهر خلوت کردند، دربست در اختیار او باشد (از لذت بردن شوهر جلوگیری نکند).
ده ویژگی برای زن خوب در حدیث فوق شده است که مایه گرمی زندگی می شود.
خوش بو و کدبانو
امام رضا (علیه السلام) در حدیث دیگری در صفات زن خوب فرمود:خیر نسائکم الطیبه الریح، الطیبه الطبیخ، التی اذا انفقت انفقت بمعروف و اذا امسکت امسکت بمعروف فتلک عامل من عمال الله و عامل الله لا یخیب و لا یندم؛
بهترین زنان شما کسی است که خوش بو باشد، خوش طبخ باشد (غذای خوب و خوش مزه بپزد)، در زندگی و خرج خوش سلیقه باشد، اسراف کار و ولخرج و خسیس و نظر تنگ نباشد. و زنی که دارای صفات نیک باشد. از کارگران خدا به حساب می آید و هرگز از لطف خدا ناامید و از کرده خود پشیمان نمی شود.
صبور و سپاسگذار
خیر نسائکم التی ان اعطیب شکرت و ان منعت رضیت؛
بهترین زنان شما کسی است که هرگاه به خواست او عمل شود، تشکر کند و هرگاه از رسیدن به خواسته اش جلوگیری شود ناراحت نشود، بلکه خشنود و راضی باشد.
امانت دار
امام باقر (علیه السلام) از رسول خدا (علیه السلام) نقل کردند که فرمود: خداوند فرموده هرگاه بخواهیم خیر دنیا و آخرت را به فرد با ایمان بدهیم، به او دلی خاشع و خدا ترس عطا می کنم و زبانی ذاکر که به یاد خدا باشد بدنش را در مقابل بلا صبور کنم و همسر با ایمان به او بدهم که چون به او نگاه کند، شادمان گردد و مال و ناموس او را در غیاب شوهر حفتظ نماید.
منبع : کتاب ازدواج موفق/ عباس رحیمی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.