تبیان، دستیار زندگی

جوانان : والدین شما معصوم نیستند...

شما جوانان عزیز باید به خاطر داشته باشید که والدین شما انسان معصوم نیستند. بنابراین هم دارای صفای برجسته و نیک و هم دارای نقاط ضعفند؛
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
جوان، خانواده ایرانی، والدین، تجربه، راهنمایی، کتاب آنچه یک جوان باید بداند
حال اگر نقاط ضعف آنها در خصوص کار شما و یا در طرز رفتارشان با شما آشکار شود، بهتر این است که با واقع بینی با آن برخورد کنید و این نقص را طبیعی بدانید. در ضمن خصلتهای برجسته و نیک آنان، محبت پاک و بی آلایششان به شما، بخصوص مواظبتی را که از ابتدای طفولیت تاکنون درباره شما داشته اند، از نظر دور ندارید و آن را بخاطر داشته باشید و همواره از آنان قدر دانی نمایید.
به هر حال در جامعه، امکانات زندگی و تحصیل برای همه یبکنواخت و یکسان نبوده و بعضی از والدین، آگاه به این مسائل نیستند و یا آموزش لازم را در این باره ندیده اند و آشنا به مسائل جوانان نمی باشند و به رفتار و کردار صحیح، آگاهی ندارند.
از طرفی باید با کمال میل و رغبت از راهنماییها و اندرزهای دلسوازنه و مفید آنان که حاصل چندین سال تجربه گذراندن عمر است، بهره گیرید و در مواقعی که احیانا با شما بر خوردی تند می کنند، چشم پوشی نمایید و از خود، خونسردی لازم را نشان دهید؛ اگر هم لغزشی دارند محترمانه و بطور غیر مستقیم به آنان گوشزد نمایید.
هرگز نگذارید که والدین از شما آزرده خاطر شوند، چرا که در قرآن مجید سفارشهای زیادی درباره احترام به پدر و مادر شده است و حتی در برخوردها از گفتن کوچکترنی سخن نامناسب، چون اف که حاکی از تنفر و دلتنگی از آنان است، به شدت نهی گردیده است.
منبع : کتاب آنچه یک جوان باید بداند / نویسندگان: بتول و رضا فرهادیان
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.