تبیان، دستیار زندگی

شبهه آب آوردن حضرت ابوالفضل(علیه السلام)

لطفاً یکی برای من توضیح بدهد که حضرت چگونه مشک را از دستی که قطع شده می گیرد؟ آیا حضرت از اسب پیاده شده و می رود مشک را که همراه دست قطع شده اش روی زمین افتاده بر می دارد و دوباره سوار اسب می شود و می رود؟ دوباره که آن یکی دستش قطع می شود چه کار می کند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
حضرت ابوالفضل
متن شبهه
حضرت ابوالفضل رفتن آب بیارن : داستان از این قرار است که آقا ابوالفضل که مسلمانان ماشین شان را بیمه ایشان می کنند برای رفع تشنگی لشگر امام حسین ع به دل دشمن زده و مشکی را از آب رودخانه پر کرده و در مسیر برگشت شخصی آن دستش را که مشک را گرفته بوده قطع می کند. حضرت مشک را با دست دیگرش می گیرد و به راهش ادامه می دهد. دوباره یک از خدا بی خبری آن دست دیگر را هم قطع می کند. حضرت اکنون مشک را با دندانش می گیرد و در آخر چند از خدا بی خبر دیگر وی را به شهادت می رسانند. لطفاً یکی برای من توضیح بدهد که حضرت چگونه مشک را از دستی که قطع شده می گیرد؟ آیا حضرت از اسب پیاده شده و می رود مشک را که همراه دست قطع شده اش روی زمین افتاده بر می دارد و دوباره سوار اسب می شود و می رود؟ دوباره که آن یکی دستش قطع می شود چه کار می کند؟ آیا حضرت باز از اسب پیاده شده و می رود به سراغ دست افتاده و دولا شده و مشک را با دندان می گیرد؟ آیا در این میان که هی حضرت از اسب پیاده و دوباره سوار می شده اند کسی نبوده ایشان را بکشد؟ یا اصلاً هیچ کدام از اینها رخ نداده و پیش از آن که دست مبارکشان را قطع کنند، حضرت بر اساس مهارت هایشان مشک را به هوا پرتاب کرده اند با آن یکی دست گرفته اند و به دنبال آن دوباره مشک را به هوا پرتاب کرده و این بار با دندان می گیرند؟ اصلاً دست حضرت چگونه قطع شده؟ از مچ؟ از آرنج؟ از کتف؟ با چه چیز قطع شده؟ شمشیر؟ خاطرم هست در یک مراسم مذهبی در محرم روضه خوان گفت با کمان به سوی دست حضرت نشانه رفته اند و دست را قطع کرده اند. مگر کمان های آن ها تبر پرتاب می کرده است؟ خون ریزی شدید ناشی از قطع شدن دست در این میان کشک بوده؟

پاسخ شبهه :

1⃣ اگر کتاب نخوانده اید مشکل از شماست ، در محن الابرار و یک شب و روز عاشورا و نفس المهموم و مقاتل دیگر آمده: که حضرت عباس ع برای اینکه دستش برای مبارزه آزاد باشد بند مشک را به شانه انداخت یعنی بند حلقه ای بوده و شانه داخل آن میرفته است وقتی دست حضرت قطع شد مشک به زمین نیفتاد چون بند آن در شانه حضرت بود و حضرت با دست چپ مشک را برداشت و بند آن را در شانه چپ قرار داد و ووقتی دست چپ حضرت قطع شد مشک به زمین نیفتاد زیرا دست چپ حضرت از مچ قطع شد و دست راست حضرت از نزدیک کتف پس حضرت به آسانی سر مبارک را کج کرد و بند مشک را به دندان گرفت . (باز هم به کتاب محن الابرار و نفس المهموم مراجعه کنید)


2⃣ در ضمن اگر مداحی اشتباها به جای شمشیر گفته تیر فهم شنونده باید بداند که او اشتباه لفظی کرده است.
در ضمن در همین چند لحظه که دقایقی بیشتر طول نکشید حضرت شهید شد، شما به گونه ای از خون ریزی حرف میزنید گویا از قطع دستان مبارک حضرت تا شهادت ساعتها فاصله افتاده است.


منبع : کانال قرارگاه پاسخ به شبهات و شایعات
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.