تبیان، دستیار زندگی

قوانین مسابقات آزمایشگاهی، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

مسابقه ای آزمایشگاهی عملی و تئوری با حضور دانش آموزان پرتلاش
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 قوانین مسابقات آزمایشگاهی، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

اهداف:
1.      ایجاد زمینه برای رشد توانمندی های دانش آموزان
2.      ایجاد توانایی در خصوص مهارت روان حركتی
3.      ایجاد انگیزه جهت مطالعه، تحقیق و تفكر بیشتر در دانش آموزان و تقویت پایه علمی آن ها
4.      ترویج فعالیت های آزمایشگاهی و كار عملی

 قوانین عمومی:
1.      این مسابقات در مقاطع ابتدایی دوره دوم، متوسطه دوره اول و دوم برگزار می شود.
2.      تعداد اعضای تیم حداقل 2و حداكثر 5 نفر خواهد بود.
3.      آزمون در دو بخش عملی و تئوری به طور همزمان برگزار شده و اعضای تیم ها باید بین این دو بخش تقسیم شوند. اعضای شركت كننده در هر بخش از 1 تا 3 نفر با توجه به نظر مدیر گروه قابل تغییر است.
4.      اعضای یک تیم باید دانش آموزان یک مدرسه باشند.
5.      الزامی به هم پایه بودن دانش آموزان وجود ندارد.
6.       تمام اعضای تیم باید در روز مسابقه حاضر باشند.
7.      در صورت به وجود آمدن موارد خاص در زمان مسابقات، كه در قوانین عمومی و اختصاصی آن رشته پیش بینی نشده باشد، نظر هیات داوران ملاک خواهد بود.
8.      رعایت احترام متقابل در محیط برگزاری مسابقه توسط تمامی حاضرین، الزامی است. هر گونه بی احترامی میان اعضای گروه، گروه ها و برگزاركنندگان یا حاضرین با حذف گروه متخلف همراه خواهد بود.
9.      در سالن مسابقات ورود سرپرست تیم ها ممنوع بوده و تنها اعضای تیم ها اجازه ورود به سالن را خواهند داشت.
10.    رعایت پوشش اسلامی توسط تمامی افراد شرکت کننده در مسابقات الزامی است.
11.    مسئولیت نگهداری از کلیه وسایل و تجهیزات همراه تیم بر عهده افراد و اعضای تیم است.
12.    رعایت نکات ایمنی و آزمایشگاهی در زمان مسابقه بر عهده افراد و اعضای تیم است.
13.    حضور تمامی اعضای یک تیم 30 دقیقه قبل از شروع مسابقه در محل برگزاری مسابقات الزامی است.
 قوانین مسابقات آزمایشگاهی، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان

قوانین بخش تئوری :
در هر آزمون از هر سه پایه سوال خواهد شد. به این منظور بهتر است تیم ها ترکیبی از پایه های مختلف باشند. در مقاطع متوسطه اول و دوم علاوه بر مفاهیم و مطالب کتاب 25% از سولات خارج از کتاب خواهند بود.
 
مقطعپایهموارد امتحانی
ابتدایی(دوره دوم)چهارم، پنجم و ششمتسلط بر مباحث تئوری، اشکال، جداول، بیشتر بدانید، آزمایش های عملی کتاب درسی، ایمنی و وسایل آزمایشگاهی
متوسطه اولهفتم، هشتم و نهمتسلط بر مباحث تئوری، اشکال، جداول، بیشتر بدانید، آزمایش های عملی کتاب درسی، ایمنی و وسایل آزمایشگاهی، 25% مفاهیم فراتر از کتاب
متوسطه دومدهم، یازدهم و دوازدهمتسلط بر مباحث تئوری، اشکال، جداول، بیشتر بدانید، آزمایش های عملی کتاب درسی، ایمنی و وسایل آزمایشگاهی، 25% مفاهیم فراتر از کتاب

قوانین بخش عملی:
موارد زیر در امتیاز دهی در بخش عملی مؤثر است:
1.      نکات ایمنی آزمایشگاه
2.      گزارش نویسی
3.      آشنایی با وسایل آزمایشگاهی و روش استفاده از آن ها
 
انتخاب وسایل مورد نیاز:
در بخش عملی پس از قرائت سوال به هر گروه 10 دقیقه زمان مشورت داده خواهد شد، پس از آن هر گروه 2 دقیقه زمان خواهند داشت تا از بین وسایل موجود وسایل مورد نیاز خود را برداشته و آزمایش خود را آغاز نمایند.

برداشتن وسایل بیشتر یا کمتر از حد نیاز که موجب بازگشت مجدد وسایل آزمایشگاهی یا در خواست مجدد وسیله گردد با کسر امتیاز همراه خواهد بود.

تهیه صحیح گزارش کار:
a)    صفحه عنوان
این صفحه شامل اطلاعات زیر است:
عنوان گزارش، اسم نویسنده و تاریخ ، نام مرکز آموزشی
اگر گزارش به وسیله چند نفر تهیه شده اسامی آن ها نوشته شود.

b)    خلاصه گزارش:
برای آن که داور بتواند به راحتی و سرعت گزارش را مطالعه نماید و از آن جا که عنوان تنها نیز اطلاعات کافی در اختیار داور قرار نمی دهد، بنابر این لازم است خلاصه گزارش را مطالعه نماید.
خلاصه شامل: چرا پروژه انجام شده؟ چطور انجام شده و با چه وسایلی؟ حاصل آن چه بوده و چه نتیجه ای داده؟
خلاصه گزارش کار نباید بیش از یک صفحه باشد.

c)     متن گزارش:
متن گزارش قسمت اصلی کار می باشد و شامل مطالب زیر است:
الف) هدف: منظور و مقصود گزارش در یک یا دو جمله ساده و گویا بیان می شود.
 ب) وسایل و مواد به کار برده شده، نوع و اندازه آن ها لازم است مشخص شود. پس از تشریح دستگاه یا وسایل آزمایش مطالب زیر قرار می گیرد :
در صورتی كه نیاز به توضیح بیشتری درباره دستگاه و فعل و انفعالات حین آزمایش باشد باید در این بخش توضیح داده شود.
ج) دستور کار شامل قسمت های زیر است:
1.      موقعیتی كه آزمایش در آن انجام شده است.
2.      مدت زمان آزمایش.
3.      نحوه گردآوری مشاهدات و آمار
4.      بیان اینكه چه پارامترهایی ثابت نگه داشته شده اند و به چه طریقی صورت گرفته است.
5.      بیان اینكه چه پارامترهایی متغیر نگه داشته شده اند و به چه طریقی صورت گرفته است.
6.       احتیاط ها و مراقبت های خاصی كه انجام شده است.
7.      مشكلاتی كه آزمایش كننده ها با آن ها مواجه هستند.
8.      خطرات احتمالی و چگونگی پیش گیری از آن ها.
9.      روش استانداردی كه معمول است.

این قسمت باید به اندازه ای روشن و واضح نگاشته شود كه اگر شخص دیگری بخواهد همان آزمایش را در همان شرایط تكرار كند با هیچ اشكالی روبرو نشود.

 د) نتیجه گیری:

امتیازات مرحله اول داوری بخش عملی:
 
ردیففعالیتامتیاز
1دقت و سرعت عمل: 1.حضور به موقع2. سرعت عمل 3. انجام به موقع آزمون20
2رعایت موارد ایمنی و بهداشت:1. رعایت نکات ایمنی در هنگام استفاده از مواد و در حین آزمایش 2. استفاده از روپوش، دستکش، ماسک و عینک 3. تمیزی میز کار در پایان آزمون20
3همکاری گروهی: 1. تقسیم درست وظایف 2. هماهنگی در انجام آزمون 3. نظم تیمی15
4مهارت: 1. استفاده صحیح از تجهیزات و مهارتها به کار گیری آن ها 2. آشنایی با تجهیزات و موارد کاربرد آن ها 3. انجام صحیح آزمایش15
5نوشتن کامل گزارش کار15
6آماده سازی مواد و لوازم آزمایش15

 نحوه تعیین برنده مسابقات:
برنده مسابقات بر اساس میانگین امتیازات تیم در دو بخش تئوری و عملی اعلام می گردد و تیمی برنده خواهد بود که در هر دو بخش حائز رتبه برتر باشد.
 قوانین مسابقات آزمایشگاهی، سیزدهمین جشنواره پروژه های دانش آموزی تبیان
شرکت اندیشه آفرینان شریف

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی